Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Hur kan ni anse att detta är ett steg mot god och nära vård?

Triagemotorn i systemet ”Min Vård Gävleborg” utvecklad på uppdrag av de folkvalda politikerna är nu igång. Den har kostat miljontals skattekronor och många värdefulla timmar från kliniskt aktiv vårdpersonal, detta i en redan hårt belastad sjukvård post-pandemin. Motorn ska ge digitala vårdhänvisningar baserat på vad patienten knappar in för symtom.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vet medborgarna i regionen att de utsätts för ett stort vårdexperiment då regionen är först i världen att utveckla ett sådant system?"

Bild: Arkivbild

Annons

Vet medborgarna i regionen att de utsätts för ett stort vårdexperiment då regionen är först i världen att utveckla ett sådant system? Vård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, triagemotorn är ingetdera. Då det är en medicinsk produkt under utveckling kommer alla patientärenden att samköras med bland annat dödsregistret, för att kunna spåra hur motorns utfall blev! Dog patienten efter tre dagar, eller blev det månne ett bättre utfall?

Annons

Annons

Det har kommit till min kännedom att flera verksamhetschefer i primärvården i regionen avsagt sig det medicinska ansvaret då det inte går att ta ansvar för patientsäkerhet och inte heller arbetsmiljö. Hur kan man från regionen anse att detta är ett steg mot god och nära vård? Vet ens politikerna om vad deras beslut skapar för konsekvenser för medborgarna? Varför tillfrågas inte patienterna om de vill ingå i experimentet, innan de eventuellt dyker upp som en träff i dödsregistret?!

Vill ni träffa en digital motor, eller kunde måhända skattepengarna gått till satsning på vårdpersonal och kompetenshöjning?

Näe, ta med er dessa tankar när ni går till valurnorna nästa gång.

Börje Klehn

Annons

Annons

Till toppen av sidan