Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Låt våra allmänna och fria val ske utan en otillbörlig påverkan

Allmänna och fria val i Sverige måste kunna ske utan att en otillbörlig påverkan sker mot väljarna. Det är viktigt att väljarna kan fatta välgrundade beslut och har getts en möjlighet att sätta sig in i olika sakfrågor. Här har medierna en särskilt viktig uppgift och inte minst våra medier som är finansierade av skattebetalarna SVT SR och UR.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lars Beckman, riksdagsledamot (M) Gävleborg.

Bild: Arkivbild

Annons

Årets valrörelse har börjat lite märkligt sett ur det perspektivet. Genom att ställa frågor som man i förväg naturligtvis vet svaret på så försöker SR P4 Gävleborg vinkla valrörelsen till fördel för vissa politiska krafter.

Låt mig ta två konkreta exempel.

Socialdemokraterna har lovat – i vart fall så länge jag och vänsterdebattören Daniel Suhonen kan minnas som han skrev i en krönika i tidningen Fokus – att tänder ska vara en del av kroppen och omfatta dagens sjukvårdssubventioner. Frågar man medborgarna om det så blir svaret naturligtvis ja.

Även jag tycker att systemet är märkligt men när man sätter sig in i frågan djupare så ser man att det är just tandvård som medborgarna är mest nöjd med och det finns ett omfattande subventionssystem för den som behöver tandvård på grund av sjukdom. Till studion bjuds för att debattera frågan en socialdemokrat som lovar fri tandvård (för 50:e året i rad) och en moderat som värnar dagens system. En klassisk ”Darth Vader ” som moderat och en god socialdemokrat som lovar allt till alla. Det vet naturligtvis redaktionen om. Det logiska hade naturligtvis varit att frågat maktpartiet socialdemokraterna varför man inte har genomfört sina tidigare vallöften och hur det ska finansieras. Man hade även kunnat ta upp kötiderna i Folktandvården eftersom S styr region Gävleborg.

Annons

Annons

Ett annat exempel är frågan om vinster i välfärden. Där ställer SR frågan – vill du förbjuda vinster i skolan och får då naturligtvis ett svar därefter. Hade man istället ställt frågan – vill du förbjuda möjligheten att välja skola så hade svaret blivit motsatt till det resultat som man fick i frågan om vinster. Det visar alla undersökningar. Den som vill förbjuda vinster kommer att ta bort valfriheten i välfärden. Det här vet även socialdemokraterna så därför försöker man påstå att ett vinstförbud inte skulle påverka valfriheten vilket är en ren lögn. SR skapar också en klassisk ”Darth Vader” med en moderat företrädare som ska försvara valfriheten och vinster medan socialdemokraten får påstå att ett vinstförbud inte påverkar valfriheten. Programledaren ställer till och med frågor till den moderata företrädaren som om frågorna vore skriva av ung vänsters företrädare.

SR P4 enkäter och subjektiva frågor är ett sätt att aktivt försöka påverka valutgången i Gävleborg. Det är ytterst beklagligt och allvarligt. Ett val i en demokrati ska kunna ske utan otillbörlig påverkan av främmande nationer eller för den delen statligt finansierade medier. Det är en hygienfaktor.

Låt mig ge några exempel på enkäter som du inte kommer att höra i SR P4 Gävleborg;

1. Tycker du att utrikesfödda som har kommit till Gävleborg har ett ansvar att göra sig själv anställningsbar och därmed försörja sig själva?

Annons

2. Tycker du att det är rimligt att marginalskatten sänks för den som tar ett extra arbetspass i vården skolan eller företaget?

3. Tycker du att det är rimligt att en företagare som tar en stor privatekonomisk risk ska ha en lägre beskattning än den som har en arbetsinkomst?

Annons

4. Tycker du att våra vägar i länet ska rustas upp och finansieras med lägre bidrag till den som inte arbetar?

Sociala medier, dörrknackning hos väljarna och kampanjer på torget ger en direktkontakt med väljarna för oss som kandiderar för olika politiska partier men de statligt finansierade mediernas genomslagskraft är mycket stor och jag hoppas att de två exemplen ovan är ett olycksfall i arbetet och att även SVT SR och UR har som ambition att medverka till en ärlig valrörelse i ett jämnt val 2022.

Lars Beckman

Riksdagsledamot (M) Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan