Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Nya stambanor behövs – inte bara "höghastighet"

Vill tacka signaturen Observers utmärkta inlägg i GD 6/6 angående den planerade utbyggnaden av nya stambanor. Järnvägstrafiken har som Observer skriver ökat kraftigt de senaste 25 åren. Orsaken till detta är att nya järnvägar på vissa sträckor tillkommit, Stockholm-Västerås/Eskilstuna, Uppsala-Gävle och delar av Västkustbanan samtidigt som nya typer av tåg (X2000) satts in.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Det börjar bli trångt på spåren, spårkapaciteten räcker inte längre med förseningar och inställda tåg som följd."

Bild: TT

Annons

I stort sett inga nya banor har byggts på sträckorna Stockholm-Göteborg eller Stockholm-Malmö, och det är där det nu behövs och planeras nya stambanor. Även inför introduktionen av X2000 talades det om ”lyxåkande för direktörer mellan storstäderna”. I stället blev det ett generellt kraftigt ökat resande och snarast utveckling till ”folkets järnväg”, och det torde komma att ske nu också.

Annons

Det börjar bli trångt på spåren, spårkapaciteten räcker inte längre med förseningar och inställda tåg som följd. Att bara dutta med korta förbättringar på befintliga banor räcker inte på långa vägar. Det behövs nya och sammanhängande banor för att lösa problemen. En viktig poäng med helt nya banor är att man då kan separera förhållandevis snabba persontåg (250-300 km/h) från långsammare godståg (vanligen max 100 km/h), och att man slipper att snabba tåg kör ikapp långsamma, och det blir mindre störningskänsligt. Om alla tåg på en viss bana kör med samma hastighet får man så att säga ”karavankörning”, vilket gör att kapaciteten vid en fördubbling av antalet spår kanske ökar till det tre- eller fyrdubbla.

Sture Kirnesson

Annons

Annons

Till toppen av sidan