Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Skenande inflation är skadligt för såväl hushållen som näringslivet

En så hög inflation på 7,2 procent har Sverige inte haft på mycket länge så det är verkligen dyrtider nu. De flesta av oss har nog i själva verket vant oss vid en långsiktigt ansvarstagande politik som skapat reallöneökningar för hushållen men vänsteralliansen i riksdagen orsakar nu snabbt inflation.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Pekka Seitola M, kommunfullmäktigeledamot i Gävle.

Bild: Anders Sundin

Annons

Riksbanken aviserar därför räntehöjningar vilket ytterligare ökar på kostnaderna för alla familjer oavsett om de äger sitt boende eller bor i hyresrätt. Hyresvärden höjer naturligtvis hyran när deras kostnader ökar.

Inflationen gör också att reallönerna – det lönen räcker till – minskar trots en 2,2 procent lönehöjning som är den generella ökningen i många kollektivavtal.

Annons

Riksbankens höjning av styrräntan har för avsikt att ”kyla ner”, det vill säga bromsa inflationen.

Annons

Vad är det då som driver inflationen? Är det efterfrågan på varor och tjänster som plötsligt ökat eller är det tillgången som minskat? Det en räntehöjning normalt kan ”kyla ner” är en efterfrågeökning.

Mycket av Sveriges inflation är inhemskt skapat av socialdemokraternas och vänsteralliansens förda politik genom att energipriserna har skjutit i höjden ordentligt beroende på en direkt skadlig energipolitik när man har avvecklat väl fungerande kärnkraft. Då stiger naturligtvis priserna kraftigt när produktionen minskar samtidigt som efterfrågan ökar. Socialdemokraterna och vänsteralliansen har även höjt kostnaderna för drivmedel kraftigt med såväl reduktionsplikt på diesel och andra skattehöjningar på bilism och transporter.

Är det så att energipriserna är orsaken till inflationen finns det stor risk att en räntehöjning ytterligare spär på inflationen och inte får önskad effekt – bromsa inflationen.

Alla transporter, tillverkning, beredning, lagring med mera som behövs för att varor ska hamna hos konsumenten kräver energi och energiprishöjningarna påverkar naturligtvis priserna.

Sverige behöver en ny M-ledd regering som tar ansvar för hela Sverige och vår konkurrenskraft mot omvärlden. Hushållens köpkraft måste värnas så att vi får en ökad konsumtion – som skapar jobb och tillväxt. Det duger inte att Gävle och Sverige ligger i topp i skattetryck – utan här krävs det sänkta skatter. Vänsteralliansen vill avskaffa ränteavdrag och återinföra fastighetsskatten vilket i kombinationen med den inhemskt skapade inflationen vore en giftcocktail mot hushållen.

Pekka Seitola M

Kommunfullmäktigeledamot i Gävle

Lars Beckman M

Riksdagsledamot Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan