Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Det är inte helt enkelt att praktiskt få till detta

Svar på insändare 22/6 "De anställda har nog mycket att komma med om bara någon lyssnar"

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg, svarar på insändare.

Bild: Arkivbild

Annons

Jag vill börja med att tacka för dina synpunkter.

Som du beskriver är tillgången på yrkeskunniga medarbetare, nu och kommande år, en av regionens viktigaste utmaningar. Det är en utmaning som vi tyvärr har gemensamt med alla offentliga arbetsgivare i landet. Befolkningsprognoserna pekar på att allt färre ska göra mer för allt fler i välfärdssystemen. Utvecklingen mot allt fler äldre som behöver vård och omsorg förutspås av SCB fortgå till omkring 2040. Det är en av de viktigaste förklaringarna till svårigheterna vi står inför.

Arbetet i hälso-sjukvård är väldigt meningsfullt, stimulerande och utvecklande, vilket är en viktig rekryteringsgrund, men personalen kommer inte att räcka till om vi inte också hittar andra sätt att utveckla arbetssätten för att fortsätta kunna ge en säker, tillgänglig vård av hög kvalitet och kontinuitet.

Annons

Annons

Att rekrytera och behålla kompetent personal är därför en av våra viktigaste uppgifter sedan flera år och sker på många sätt. Att utveckla vården med en bibehållen god arbetsmiljö är en förutsättning för att lyckas med detta. Medarbetarnas delaktighet och förslag på lösningar är avgörande och behövs för att klara vårt uppdrag såväl nu, som i framtiden. Vi i hälso- och sjukvårdens ledning, kan inte nog understryka hur medvetna vi är om detta, och vi jobbar hela tiden för att medarbetarnas synpunkter ska tas tillvara på olika sätt. Alla vill vi våra patienters bästa och vi chefer behöver också värna om våra medarbetares bästa, då det är vår enskilt viktigaste tillgång.

Värdet av delaktighet från medarbetarna har väl aldrig blivit så tydligt som under pandemin, där medarbetare gett förslag som varit avgörande i att kunna ge vård och vaccinationer under en mycket svår tid. Ett annat närliggande exempel är hur planeringen inför somrarna i stor utsträckning utgår från återkopplingen vi fått från sommarenkäten till medarbetarna föregående år. Medarbetarengagemang en av de bärande principerna för vår tillitsstyrning. Min bild är att det i de flesta fall fungerar väl, vilket såväl återkopplingen från medarbetare, pensionärer och inte minst bland landets högsta resultat på medarbetarenkäten (HME) indikerar, men jag vet också att det kan se olika ut.

Annons

Även om ambitionen är att inhämta medarbetarnas förslag och åsikter, så vill jag vara ärlig med att det inte är helt enkelt att praktiskt få till detta, med 6500 anställda över länet. I hälso- och sjukvårdsledningen har vi löpande mail- eller telefonkontakter med medarbetare, vi följer tillsammans med berörda chefer de svar som vi får via olika enkäter, liksom synpunkter via ”dialogforum” på vårt intranät.  Den viktigaste plattformen för konstruktiv diskussion om den egna arbetsplatsen är och behöver dock vara arbetsplatsträffarna, där idéer och förslag diskuteras och lyfts vidare nära den egna verksamheten och där beslut så långt det är möjligt bäst fattas. Med detta sagt är jag övertygad om att även förutsättningarna för dialog kan utvecklas. Alla medarbetare som har idéer eller synpunkter av mer övergripande art hoppas jag tar upp dem med era närmsta chefer, på dialogforum eller till mig eller någon annan i hälso- och sjukvårdsledningen.

Johan Kaarme

hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan