Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Mäns våld mot kvinnor är en akut kris

År 2021 dödades 14 kvinnor av en man som de var i eller hade haft en relation med. Röster höjdes, krafttag utlovades och regeringen presenterade ett 40-punktsprogram för att stoppa mäns våld mot kvinnor. I år har tolv kvinnor dödats, och det är bara sommar. Det är tydligt att de utlovade krafttagen och åtgärdspaketet inte räcker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Cecilia Elving, ordförande liberala kvinnor.

Bild: Privat

Annons

Hemmet som ska vara den tryggaste platsen är för många kvinnor den absolut farligaste och under sommarmånaderna när många tillbringar mer tid tillsammans ökar risken för våld i nära relation. Enligt statistiken kommer minst två kvinnor att dödas i sommar och varje dag anmäler 24 kvinnor att de blivit misshandlade av sin partner. Så länge kvinnor dödas, hotas och misshandlas måste politiken göra mer. Det är dags att värdera och prioritera mäns våld mot kvinnor lika högt som mäns våld mot män. Något annat är inte värdigt ett av världens mest jämställda länder. Liberala Kvinnor och Liberalerna vill skyndsamt se fler åtgärder som ger effekt, såväl förebyggande insatser som straffskärpningar.

Annons

Annons

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta med killars våld mot tjejer och vi måste se till att det första slaget aldrig sker. Att tidigt börja arbeta med normer och värderingar är helt avgörande. Skolan och andra aktörer som arbetar med barn och unga måste även få ökad kunskap om våld i ungas relationer för att kunna upptäcka våldet.

Utöver det förebyggande arbetet krävs också straffskärpningar. Det är förövarens frihet som ska begränsas, inte offrets. Vi vill stärka reglerna om kontaktförbud. Det är orimligt att offret ska behöva vänta på att gärningsmannen bryter mot ett kontaktförbud innan åklagare ska fatta beslut om elektronisk fotboja, och vi vill att elektronisk fotboja ska tillämpas oftare än i dag. Vid allvarliga våldsbrott ska gärningspersonen frihetsberövas i väntan på fängelse. Vi vill också att kontaktförbudet ska utökas och kunna gälla en hel kommun. Därför bör ett kommunalt vistelseförbud införas. För den som döms för grova eller upprepade brott ska det alltid finnas behandlingsprogram under fängelsetiden och den som vägrar delta i behandlingsprogram ska inte kunna få villkorlig frigivning i förtid.

Inga fler kvinnor ska dödas och inte en enda flicka eller kvinna ska få sitt liv begränsat av otrygghet och våld. Det är nog nu. Mäns våld mot kvinnor är en akut kris och ska hanteras därefter.

Annons

Cecilia Elving 

Ordförande Liberala Kvinnor

Gulan Avci (L)

Jämställdhetspolitisk talesperson

Helene Åkerlind (L)

Ordförande Liberala Kvinnor Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan