Annons

Annons

Annons

Debatt
Så ska fler vinna på vindutbyggnaden!

Det är enkelt att vara överens om att mer ren el behövs, men svårare att hitta platser att producera den på. I takt med att vindkraften byggs ut upplever allt fler boende på framför allt landsbygden att deras livsmiljö påverkas. I dag får över 80 procent av vindkraftsprojekten avslag i kommunerna.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Therese Metz, MP.

Bild: Anders Sundin

Annons

Vi i Miljöpartiet är de första att se behoven av att skydda mer av vår natur, samtidigt är det fakta att vi inte klarar klimatomställningen utan mer ren el, den fossila oljan och kolen måste bort. Så samtidigt som vi behöver producera mer förnybar energi så behöver skog, mark och hav skyddas för att värna den biologiska mångfalden, men också för att säkerställa människors rätt till tysta områden och rekreation.

Bygg kärnkraft!, ropar högerpartierna – som om kärnkraft inte skulle inkräkta på naturen, kräva enorma mängder betong och uran och dessutom ta årtionden att bygga.

För oss är det uppenbart att det är alldeles för otydligt vad den som får sin närmiljö påverkad, själv vinner på klimatomställningen i det korta perspektivet. Vindkraftsbranschen är på kraftig frammarsch, samtidigt har varken kommunernas översiktsplaner eller statens regelverk hängt med.

Annons

Annons

Därför föreslår Miljöpartiet nu sex viktiga förslag för att öka den enskilda individens rättigheter när vindkraften etablerar sig. Vindkraft är viktig - men näringen behöver struktureras upp för att säkerställa att bolagen agerar rättvist och med respekt för enskilda, och naturen.

Miljöpartiet de gröna föreslår:

1. Alla närliggande markägare ska ha rätt till ersättning. Idag fungerar det så att när nya vindparker ska byggas så har enbart den markägare där vindkraftverket ställs rätten att förhandla fram ett arrendeavtal. Det innebär att markägare i närheten inte får ut något av etableringen. MP föreslår att alla markägare inom en viss radie från kraftverken ska ha rätt att delta i förhandlingen om ersättning vid etableringen. Om en överenskommelse inte kan nås ska det finnas en fastlagd modell för hur närboende och markägare ska ersättas. I denna modell ska hänsyn tas till påverkansfaktorer såsom ljud och ljus.

2. Utred möjligheterna till stärkt rätt till rättshjälp för mindre markägare och enskilda villaägare i närheten av etableringen. Dessa upplever ofta en osäkerhet i processerna vid en nyexploatering. Därför är det rimligt att utreda hur rätten till rättshjälp/ekonomisk ersättning för processer kan stärkas för den här gruppen. 

3. Inför en lokal elbonus för förnybar elproduktion.  Miljöpartiet föreslår en statligt finansierad kompensation till Sveriges kommuner för förnybar elproduktion. Detta tjänar två syften. Dels att skapa ett tydligt ekonomiskt incitament för kommunerna att säga ja till vindkraft på fler platser än i dag. Men också att flytta över resurser från staten till kommunerna, som sedan många år haft det tufft ekonomiskt. Vi föreslår en utdelning på 10 miljoner kronor per år för varje befintlig TWh förnybar el, och 30 miljoner kronor per år under tio års tid för varje ny tWh förnybar el.

Annons

Annons

4. Rätt att bli andelsägare för närboende, samt skattereduktion för den del som ägs. MP föreslår att Sverige implementerar den danska modellen för rätt till andelsägande. Alla som bor inom en viss radie ska erbjudas andelar i parken och denna andel ska vara skattereducerad på samma sätt som villaägares solenergiproduktion reduceras. Detta blir en direkt ekonomisk vinning för närboende.

5. Uppdra åt Almi Invest att underlätta för lån till närboende. Vid en nyetablering ska det vara enkelt att dra nytta av sin rätt till att bli andelsägare. Miljöpartiet vill därför att Almi Invest ska ha ett särskilt uppdrag att ge lån till privatpersoner och lokala föreningar att ta del av erbjudandet genom att erbjuda lån för detta.

6. Medborgardialogen ska utvecklas och kommunerna ska samverka för att säkerställa att rekreations- och naturområden i gränsmarker planeras gemensamt. Samtidigt behöver samebyarnas roll i samrådsprocessen stärkas enligt principen om fritt och informerat förhandssamtycke.

Ska vi klara både klimatomställningen och jobben behövs både energieffektivisering, och mer ren el nu. Vindkraften går snabbast att bygga ut - men ska göras så att varje medborgare i vårt avlånga land känner att processen är ansvarsfull och rättvis. Så bygger vi ett grönt, hoppfullt samhälle med framtidstro där alla är med!

Miljöpartiet

Per Bolund

språkrör

Therese Metz

kommunalråd Gävle

Lorentz Tovatt

energipolitisk talesperson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan