Annons

Annons

Annons

Debatt
Det är bråttom att rädda Bottenhavet

Runt Östersjön lever cirka 28 miljoner människor. I Gävleborg sträcker sig Bottenhavets kust från Furuvik i söder till Nordanstig i norr. Havets värden är omistliga. Det ger oss mat, frisk luft och rekreation. Nu i semestertid söker sig många till havet för att njuta av bad och båtturer, fiska eller betrakta solnedgången från en solvarm klippa. Vi delar Bottenhavet och dess kust med en mängd arter, från sälar och strömming till sjöfåglar, blåstång och plankton. Men Östersjöns ekosystem är starkt hotat. Miljöpartiet vill öka budgeten för att rädda havet.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Madelene Håkansson, MP.

Bild: Privat

Annons

Övergödning, överfiske, förstörda livsmiljöer, spridning av plast och föroreningar innebär enorma påfrestningar för Östersjön – ett känsligt innanhav. I Gävleborg belastas havet av näringsämnen, tungmetaller och gifter från jordbruk och avlopp, gamla industriutsläpp, vägtrafik och mer nyupptäckta problem som mikroplaster och läkemedelsrester. En omfattande fartygstrafik till Gävle hamn ger utsläpp och buller som stör det marina livet.

Problemen är påtagliga och synbara. Övergödningen ger algblomning. Kemikalieansamlingen märks på höga gifthalter i fet fisk- så förorenad att gravida inte bör äta den. Kustfiskarna i Gävleborg får allt svårare att leva av det som havet ger. Strömmingen, men även sik och lax, har minskat drastiskt. En följd av industrifiske med storskaliga trålare som dammsuger Östersjön på fisk som mals till fiskmjöl och exporteras till Norge och Kina.

Annons

Annons

Till detta kommer klimatförändringarna som förvärrar situationen på ett nästintill oöverskådligt sätt, med bl.a. ändrad salthalt och minskad biologisk mångfald.

Det är hög tid att agera! Vi vill att Sverige tar ledartröjan för att rädda världens hav. Under vår tid i regeringen fyrdubblades miljöbudgeten – 600 miljoner avsattes till havsmiljöåtgärder och de marina reservaten fördubblades. När regeringsbudgeten föll blev den nya budgeten otillräcklig för nödvändiga åtgärder. Det är oacceptabelt. Miljöpartiet vill att:

– Havs- och kustområden skyddas med fler marina reservat. Strandskyddet ska värnas.

– Plasten ska bort från havet. De kustkommuner som drabbas av tusentals ton plastskräp ska få stöd. Vi vill ha skatt på engångsartiklar som ger nedskräpning och förbud av vissa plastprodukter, som mikroplaster till exempel i kosmetika och tvättmedel.

– Övergödningen bekämpas med bättre avloppsrening och skatt på handelsgödsel.

– Att fisket blir hållbart, med mer småskaligt fiske och miljövänliga metoder samt förbjud av destruktiva fiskemetoder, som bottentrålning. Fiskerätter ska fördelas utifrån hållbarhetskriterier.

– Att föroreningarna stoppas. Vi vill fortsätta saneringsarbetet av miljöfarliga vrak, gamla industridumpningar och åtgärda utsläppen av läkemedel.

– Att sjöfarten ställer om från smutsig, fossil olja till hållbara alternativ och steppar upp sitt miljöarbete. Vi är stolta över att Gävle hamn ska bli en fossilfri hamn men mer behöver göras, snabbare.

Annons

I Gävle gör vi nu en stor satsning på renare vatten samt rening av gamla fiberbankar längs kusten, Det är högsta prioritet att hantera denna miljöskuld som inte får lämnas efter till nästa generation.

Annons

Den negativa utvecklingen måste vändas nu! Genom ett aktivt arbete kan vi förbättra Östersjöns miljö samtidigt som vi är ett föredöme internationellt.

Kom och hör Mårten Gulin MP tala om Miljöpartiets havsmiljöpolitik på No Emission Race, Gefle Segelsällskap på Huseliihari, Gävle fredag den 8e juli kl 14– där det blir politikerdebatt om Östersjöns miljöproblem. https://gss.nu/no-emission-race

Miljöpartiet

Emanuel Hort

riksdagskandidat Gävleborg

Madelene Håkansson

regionrådskandidat Gävleborg

Mårten Gulin

toppkandidat Gävleborg

Therese Metz

kommunalråd Gävle

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan