Annons

Annons

Annons

Debatt
Stoppa regeringens resa mot 100 miljarder i underhållsskuld och än sämre vägar!

I en artikel den 15 juli slår sig Tomas Eneroth, Eva Lindberg och Patrik Lundqvist (S) sig självgott för bröstet. Detta trots att det finns väldigt lite för socialdemokraterna att vara stolta över när det gäller infrastruktur. I artikeln skriver de att vi satsar 30 miljarder mindre på nyinvesteringar. Det stämmer - men dessa 30 miljarder väljer vi i stället att satsa på underhåll av de vägar och järnvägar vi har och som i dag inte fungerar som de ska. Precis som en ansvarsfull fastighetsägare skulle göra. Man vårdar det man har först och främst innan man bygger nytt.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Maria Stockhaus, M.

Bild: Harri Sternljung

Annons

Vi finansierar det genom att avstå från skrytbygget höghastighetsbanor i södra Sverige, ett projekt vars slutliga kostnad vi ännu inte vet och ett projekt som forskare och många experter dömt ut som samhällsekonomiskt olönsamt. Kostnaderna skenar för detta och andra projekt och regeringen gör ingenting för att ta kontroll över situationen (trots att nio riksrevisionsrapporter pekat på problemen).

Det gör att viktiga investeringar för Gävleborg som Nya Ostkustbanan och fyrspår mellan Uppsala och Stockholm skjuts på framtiden eller riskerar att inte bli av. Dessutom kommer vägarna att förfalla och fler vägar kommer att få sänkt hastighet. Miljarder kronor slösas bort och viktig infrastruktur kommer inte på plats.

Annons

Sverige måste fungera och detta förutsätter att blodomloppet för jobb och tillväxt – infrastrukturen – går att lita på. I dag tvingas vi varje vecka läsa rubriker om tågkaos, flygkaos och skenande bränslepriser. Hastigheten sänks på hundratals mil statlig väg, godstransporter tar onödigt lång tid till följd av flaskhalsar och pendlare fryser alternativt svettas beroende på årstid i väntan på försenade pendlingståg.

Annons

Nästkommande planperiod investerar staten nästan 900 miljarder kronor i infrastruktur. Moderaterna är överens med regeringen om att detta är pengar som verkligen behövs men vi gör helt andra prioriteringar. Vi fokuserar på att bygga på den infrastruktur vi har, komplettera och bygga nytt där det verkligen behövs för att säkra kapaciteten.

Det stora problemet med svensk infrastruktur – som vi alla möter varje dag – är bristande underhåll. Sverige hade en beräknad underhållsskuld motsvarande 77 miljarder kronor år 2021. Vägar har fått förfalla och inte byggts ut, järnvägar där växlar och teknik inte moderniserats. Regeringen fortsätter att underfinansiera underhållet och Trafikverket är tydliga med att både järnväg och väg kommer att försämras.

Vi lever i en utmanade men också hoppfull tid. Utvecklingen mot en fossilfri transportsektor går fort. Ny teknik och nya bränslen gör att de fossila utsläppen från bilar, båtar och flygplan minskar kraftigt. Regeringen verkar dock helt bortse från denna utveckling och planerar infrastruktursatsningar efter den utsläppsprofil som transportsektorn har idag. Sverige har goda möjligheter att bli världsledande i arbetet mot fossilfria och hållbara transporter. Det är en unik möjlighet som – med regeringens politik – riskerar att gå förlorad.

Annons

Moderaterna vill att en ny borglig regering efter valet prioritera det som är ger hållbara jobb och tillväxt. För Gävleborgs län är Nya Ostkutsbanan, fyrspår Uppsala- Stockholm samt rustningen av länets vägnät särskilt prioriterat för oss moderater. Hastigheten ska återställas – inga nya sträckor ska få sin hastighet sänkt och vägarna ska rustas för riktigt tunga lastbilar – så kallade BK 4. Den industriella utvecklingen liksom besöksindustrin i länet är helt beroende av en robust järnväg och väl underhållna vägar. Detta går före dyra och onödiga höghastighetståg.

Annons

Om Moderaterna får väljarnas förtroende i valet i september vill vi därför omedelbart påbörjade arbetet med att i grunden reformera svensk infrastrukturpolitik. Det saknas inte pengar för infrastruktursatsningar det närmaste decenniet men väl politisk förmåga hos regeringen.

I september 2022 har svenska folket möjlighet att med sina röstkort agera utifrån de brister de möter i sin vardag, konstatera att kejsaren är naken och välja en ny regering som tar tag i Sveriges problem. En borglig regering som ser till att infrastrukturen – blodomloppet för jobb, trygghet och tillväxt – fungerar och hållbart bygger vårt land och Gävleborgs- län starkt.

Maria Stockhaus, M

infrastrukturpolitisk talesperson

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan