Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi vill stärka patientens möjlighet att välja vård

För oss moderater står patientens trygghet och valfrihet alltid i fokus. Det är av yttersta vikt att du som patient ska få välja en vårdgivare du känner dig trygg och bekväm med.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Patrik Stenvard och Alexander Hägg, M.

Bild: Arkivbild

Annons

Vi har redan ett fritt vårdval inom primärvården vilket innebär att du som patient kan välja att lista dig på vilken hälsocentral du vill. Det finns dessutom en mångfald av vårdaktörer inom primärvården i Gävleborg vilket är riktigt positivt och vi välkomnar självklart fler aktörer. Några av er kanske känner igen att ni valt att byta och gå till en annan hälsocentral för att ni inte varit nöjd med den vården ni fått på er hälsocentral.

Annons

Annons

Det är för dig som patient samma kostnad för en privat hälsocentral som de som drivs i regionens regi. Detta ger dig en valfrihet på riktigt och som vi tycker är fantastisk och vi vill utöka ytterligare.

Att välja vård är inte lika lätt inom slutenvården och köerna till regionen är långa vilket orsakar väntetid och onödigt lidande. Det finns dock aktörer i länet som kan hjälpa regionen att korta köerna men ledningen har valt att inte samarbeta med dessa. Om regionen väljer att samarbeta med dessa aktörer kan även de erbjuda vård till patientavgift vilket skulle öka patientens valfrihet och vårdens tillgänglighet.

Utan avtal med regionen måste dessa aktörer ta fullt pris vilket innebär en mycket större kostnad för patienten och att endast de som har råd kan välja att gå till dem. De som har det sämre ställt behöver i stället vänta i regionens långa köer. Det behöver inte vara så. Vi vill att regionen ska samarbeta med fler externa vårdgivare för att fler ska ha möjlighet att välja vård oavsett plånbok. Genom att fler aktörer hjälps åt kortas också väntetiderna till vården och det onödiga lidandet minskar.

Finns det en vårdgivare utanför länet inom slutenvården som du som patient känner dig trygg med eller som har kortare väntetid vill vi att du ska få välja även denna på samma sätt som i primärvården. Som patient ska du inte vara tvungen att välja regionens vård om det finns andra som kan utföra det snabbare och bättre.

Annons

Patientens självbestämmande och inflytande över vården behöver stärkas. Alla ska få valuta för sina skattepengar och ha tillgång till en tillgänglig vård som håller hög kvalitet och passar just dina unika behov. Oavsett storlek på plånboken.

Patrik Stenvard (M)

regionråd i opposition

Alexander Hägg (M)

regionråd i opposition

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan