Annons

Annons

Annons

Insändare
Tänk om och behåll Rörberg som flygplats

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ge Rörberg status som beredskapsflygplats, tycker skribenten.

Bild: Arkivbild

Annons

Plus 55 vill inte att flygplatsen vid Rörberg läggs ner utan att den får status som beredskapsflygplats och anpassas för framtida godstransporter. Flygplatsens strategiska läge vid två Europavägar, järnvägsnät, hamn och länssjukhus i kombination med en planerad befolkningstillväxt ger ett klart behov av en nära flygplats för sjuktransporter, beredskap och framtida utveckling.

Annons

Vet du om att du som invånare i Gävleborgs län inte längre har samma möjligheter att överleva en olycka eller få hjälp vid till exempel skogsbränder som övriga invånare i Sverige? Våra kommunpolitiker i Gävle har medvetet valt att nedmontera krisberedskap och viktiga samhällsfunktioner för genom att lägga ner Gävles flygplats.

Annons

Kommunfullmäktige tog beslut 2016 om att lägga ner Rörberg som instrumentflygplats. Beslutet innebar att sedan 2016 landar inte längre ambulansflyget på Rörberg.

Flygplatsen klassades om 2018 vilket innebär det att flygplatsen blivit omklassad till VFR-flygplats

Som exempel kan nämnas att vid ett tillfälle då flygplatsen användes, landade försvarets stora Hercules C 130 transportflygplan och en av landstingets stora ambulanser med en vikt av över 3,5 ton kördes in, förankrades och flög till Bergen i Norge med patient, utrustning och person. Det var den enda platsen i Norden som vid detta tillfälle hade möjlighet att ta emot en patient i detta tillstånd. Ett tydligt exempel på hur en väl fungerande flygplats kan användas.

Besked kom våren 2018 att i enlighet med beslutet som togs 2016 så skulle hela flygplatsen rivas och marken bli industriområde. Den tänkta satsningen på datacenter på Rörbergs flygplats gick i stöpet. Nu är det tänkt med en solcellspark på Rörbergs flygplats.

Världsläget har i dag verkligen förändrats. Sverige ökar satsningen till två procent av BNP för att kraftigt förstärka försvaret, fem nya regementen, en ny flygflottilj och fler kommer att kallas till att göra värnplikt, Sverige ansöker om Nato-medlemskap.

Annons

Plus 55 anser att det är på sin plats att tänka om och inte göra ytterligare misstag och förstöra det som finns kvar av Rörbergs flygplats. Världen är annorlunda i dag än vad den var 2016 då beslut togs att lägga ned Rörbergs flygplats.

Lars-Göran Lundh

Plus 55, men med 12 år i Gävle kommunfullmäktige, 12 år i bolagsstyrelse och 14 år i nämnder

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan