Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Företagare och kunder ska känna sig säkra i Gävle

Svenskt Näringsliv har beräknat att brottsligheten kostar svenska företag 100 miljarder kronor varje år. En ofattbar siffra som inte bara är förlorade skatteintäkter men hårda ekonomiska slag mot de som lägger ner hela sina dagar för att skapa välstånd för de själva och alla andra i samhället.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Michael Agerbring (M), kandidat kommunfullmäktige, ordförande Moderata Företagarrådet Gävle.

Bild: Privat

Annons

Vartannat företag med anställda har blivit utsatta för brott under de senaste fem åren. De vanligaste brotten är stölder, bluffakturor, it-intrång och skadegörelser. Det som blir allt tydligare är hur företagare vittnar om hot i samband med andra brott och hur många tvekar till att fortsätta sin verksamhet där de nu verkar.

I den statliga utredningen Kommuner mot brott (SOU 2021:49) föreslås det att en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska börja gälla den 1 januari 2023. Den nya lagen innebär bland annat att kommuner ska kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder.

I såväl medborgarlöften som i lokala brottsförebyggande råd behöver det finnas ett tydligt företagarfokus anser Moderaterna. I en undersökning från företagarna visar att endast 14 procent upplever att kommunens brottsförebyggande arbete är trygghetsskapande. Det är något som riskerar att se företagare lämna och kunder att hålla sig borta. Moderaterna vill se flera åtgärder för att skapa ett tryggare Gävle.

Annons

Annons

Integrera trygghet i näringslivsarbetet.

Utöver frågor som rör service i myndighetsutövningen, upphandlingar och kompetensförsörjning ska även trygghet och säkerhet integreras i kommunens näringslivsarbete.

Tydliggöra ansvaret för det brottsförebyggande arbetet.

För många företagare är det med dagens lagstiftning svårt att utläsa vilken samhällsaktör som faktiskt är ansvarig för att motverka brottsligheten. När det kommer till det brottsförebyggande arbetet har kommunen en central roll att fylla, inte minst när det kommer till arbetet inom skolan och socialtjänsten. I de medborgarlöften som kommunen och Polisen undertecknar varje år vill Moderaterna se att det också finnas ett tydligt näringslivsfokus.

Försvåra för den organiserade brottsligheten.

Ett verktyg är den kommunala myndighetsutövningen i de kommunala inköpen och i de kommunala bostadsbolagen. Där vill Moderaterna se att det ska vara lätt för företag att göra rätt för sig. Tydliga åtgärder mot organiserad brottslighet som skapar osund konkurrens och där osunda företag går före skötsamma företag ska aldrig vara möjligt.

Michael Agerbring (M)

Kandidat kommunfullmäktige - Ordförande Moderata Företagarrådet Gävle

William Elofsson (M) 

kommunalråd i opposition

Bengt Nises (M)

Moderata företagarrådet Gävle

Petri Ekorre (M)

Moderata företagarrådet Gävle, kandidat kommunfullmäktige

Pekka Seitola (M)

Moderata företagarrådet Gävle, kommunfullmäktigeledamot

Zarah Asgari (M)

Moderata företagarrådet Gävle

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot (M) för Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan