Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Mår företagen bra, mår Gävle bra

För mig är fri företagsamhet ett uttryck för individens möjligheter att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag innebär nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Helene Åkerlind L, kommunalråd.

Bild: Anders Sundin

Annons

Företagsklimatet behöver fortsatt stärkas. Prioritera jobbskapande åtgärder genom en företagsvänlig näringspolitik, för att skapa fler arbetstillfällen och sänka arbetslösheten. Vi vill se satsningar på kompetensförsörjning, mer byggklar mark, förbättrad service till företag och underlätta för de företag som vill växa i vår kommun. Därtill vill vi se fler goda samarbeten med lokala leverantörer och utförare i vår kommun.

Annons

Annons

Vi behöver ta ytterligare steg för att förbättra våra upphandlingsprocesser och skapa bättre, fler och mer omfattande dialoger inför och efter våra upphandlingar. Uppföljningen av både kvalitet och kravställning ska fördjupas i Gävle kommun.

Gävle ska vara ett attraktivt val vid nyetableringar av företag. För att förbättra näringslivsklimatet är den kommunala servicen till företagen mycket viktig. Helhetsbilden av staden – bostadsmarknad, utbildningsmöjligheter, ett levande kultur- och fritidsliv samt transportmöjligheter – ska göra Gävle attraktivt för nyetableringar.

Lika viktigt som att locka till sig nya företag är att vi ger våra etablerade företagare stöd och uppbackning så de kan utveckla sin verksamhet och växa. Ett särskilt fokus bör läggas vid mindre företag. Småföretag är basen i ett väl fungerande näringsliv. Vi ska hjälpa småföretagen genom att på olika vis underlätta kontakten mellan dem och handläggarna inom stadens olika förvaltningar, så att de på ett hållbart sätt kan nå sin fulla potential.

Mår företagen bra, mår Gävle bra!

Helene Åkerlind L

kommunalråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan