Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Ge politikerna i Gävleborg vad de önskar – skatten från vindkraft

En stor majoritet av kommunpolitikerna i Gävleborg anser att fastighetskatten för vindkraft ska gå till kommunerna. Riksdagspartierna måste inse vad som står på spel: Elektrifieringen och klimatomställningen hotas om inte kommunerna får starkare incitament att godkänna vindkraft.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vad som är möjligt att bygga ut om 10-15 år kan ingen veta med säkerhet, men vi vet att elproduktionen från vindkraft, och delvis solkraft, kan öka snabbt.

Maria Röske, vd, BayWa r.e.

Bild: Privat

Vi vet också att det finns ett starkt stöd för att bygga ut vindkraften. Det är dubbelt så många som tycker att den egna kommunen "bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige", än de som tycker motsatsen, enligt en Sifoundersökning. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av alla vindkraftverk i något skede av tillståndsprocessen under 2021.

Annons

Johanna Bohn, vd wpd Scandinavia.

Bild: Privat

Annons

Demoskops politikerpanel 2022 har nu, på uppdrag av nätverket Vindkraftens klimatnytta, undersökt hur kommunpolitikerna i Gävleborg ser på olika förslag om vindkraft.

1. Fastighetsskatten till kommunen. Hela 95 procent av de svarande kommunpolitikerna håller med om att "Staten bör överföra fastighetsskatten för vindkraft till de kommuner där vindkraften byggs".

Statens kostnad för att ge kommunerna en rejäl ersättning vid vindkraftsutbyggnad vore försumbar jämfört med den mycket stora nytta vindkraften har för elektrifieringen och klimatomställningen.

2. Tidigare kommunalt beslut. Nästan 87 procent av politikerna i Gävleborg ställer sig bakom förslaget att "Kommunernas beslut om att antingen godkänna eller stoppa en vindkraftspark bör komma tidigt i processen och ett beslut att godkänna ska inte senare under tillståndsprocessen kunna rivas upp".

Om man tidigarelägger kommunernas beslut slipper vindkraftsföretagen att lägga ner stora resurser på projekt som senare ändå stoppas.

3. Planeringsstöd för vindkraft. En stor majoritet, 90 procent, av kommunpolitikerna är också positiva när det gäller det tredje förslaget: "Staten bör återinföra det tidigare stödet till kommunernas planering för var det bör – och inte bör – vara möjligt att bygga vindkraft."

Ett nytt planeringsstöd till kommunerna, liknande det som infördes av alliansregeringen, skulle involvera kommunmedborgarna och reducera konflikter om olika vindkraftsparker.

Annons

Annons

Besluten brådskar, eftersom svårigheten att få kommunal tillstyrkan för ny vindkraft hotar elektrifieringen och industrins klimatomställning.

Håller riksdagsledamöterna i Gävleborg med sina kommunpolitiker om att exempelvis fastighetsskatten för ny elproduktion bör gå till kommunerna, att kommunernas beslut i vetofrågan bör tidigareläggas och att det behövs ett nytt planeringsstöd till kommunerna?

Anders Wijkman

ordförande, nätverket Vindkraftens klimatnytta

Daniel Badman

vd, Svensk Vindenergi

Hillevi Priscar

landchef, OX2 Sverige

Johanna Bohn

vd wpd Scandinavia

Maria Röske

vd, BayWa r.e.

Peter Zachrisson

vd, SR Energy

Annons

Annons

Till toppen av sidan