Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Stärk Hbtqi-personers rättigheter i Gävle kommun

Att alla människor ska behandlas lika och ges samma förutsättningar oberoende av kön eller sexuell läggning är en absolut utgångspunkt för liberalismen. Var och en ska respekteras som en fri individ med samma möjligheter att kunna forma sitt eget liv.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hbtqi-personers rättigheter har gradvis ökat genom lagstiftning. Det har dock tagit lång tid. Fortfarande utsätts Hbtqi-personer ofta för fördomar och kränkningar. Det är förkastligt och Gävle kommun måste föregå med gott exempel genom att i all verksamhet bemöta människor som individer. Ett sätt att göra detta är att öka kunskapen om normer och människor med olika sexuell läggning eller identitet.

Annons

Annons

"Gävle kommun måste föregå med gott exempel genom att i all verksamhet bemöta människor som individer."

Bild: Arkivbild

Gävle kommun ska vara en inkluderande kommun och för att nå dit behöver vi bland annat säkerställa att kommunens informationsmaterial tillika relevanta styr- och plandokument utformas på ett sätt som är neutralt inför olika samlevnadsformer. Vi behöver säkerställa att service och bemötande gentemot Hbtqi-personer förbättras inom all kommunal verksamhet. Därtill behöver vi se till att kommunens socialtjänst har beredskap att erbjuda skyddat boende till Hbtqi-personer som utsatts för våld eller hot om våld av närstående, i enlighet med vad lagen kräver. Från Liberalernas sida vill vi även att Gävle kommun tillsätter ett Hbtqi-råd samt att kommunen medverkar till att fler särskilda verksamheter för unga och äldre Hbtqi-personer blir verklighet.

Som liberaler har vi alltid slagit vakt om individens frihet och länge drivit på för viktiga reformer för Hbtqi-personer. Det är vi stolta över, men kampen slutar inte här. Det finns fortfarande mycket kvar att göra – inte minst på kommunal nivå. Hbtqi-frågor behöver prioriteras och arbetet behöver intensifieras. Nu är det dags att lägga i en växel för att stärka Hbtqi-personers rättigheter i Gävle kommun!

Dominic Arslan

Ordförande HBT-liberaler Gävleborg

Naome Ruzindana

Vice ordförande HBT-liberaler Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan