Annons

Annons

Annons

Kaoset på 1177

Så ska de lösa krisen på 1177 – inför hemarbete: "Oacceptabelt"

Region Gävleborg utreder arbetsmiljöproblemen på 1177. En åtgärd som redan införts är möjlighet till hemarbete.

– Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön, säger verksamhetsutvecklaren Ida Kedling.

1177 har den senaste tiden skakats av intern kritik och personalavhopp.

Bild: Henrik Nyblad

Annons

Kritiken mot arbetsmiljön och styrningen av 1177-enheten i Region Gävleborg har varit knivskarp.

Enligt Ida Kedling, biträdande verksamhetschef och verksamhetsutvecklare för regionens digitala vård, tas situationen på allvar. Hon försöker emellertid tona ned situationen.

"Arbetsmiljön under sommaren har påverkats av att bemanningen varit lägre än det faktiska behovet från invånarna. Ett antal faktorer som har lett till högre behov än förväntat. En sådan är en ökad mängd frågor om covid och att vi ännu inte gått ut brett och informerat om hur vår digitala väg in till vården fungerar", skriver hon i ett mejl till tidningen.

Ida Kedling är biträdande verksamhetschef och verksamhetsutvecklare för digital vård inom region Gävleborg.

Bild: Björn Hanerus

Annons

Annons

Ida Kedling förklarar att 1177 som arbetsplats genomgått stora förändringar i och med att regionen lämnade det nationella samarbetet och införde sitt nya digitala systemet Min vård Gävleborg.

Den kritik som riktats mot ledningen hanteras, enligt Ida Kedling, internt i samverkan med fackförbund, arbetsgivare och berörda chefer.

"Förändringsarbeten påverkar alltid en arbetsgrupp på ett eller annat sätt. Vårt mål är att förändringen ska leda till en positiv påverkan för såväl medarbetare som för patienter", skriver Ida Kedling.

Enligt regionens egen statistik låg snittet för väntetiden till 1177 på 30 minuter sommaren 2021. I år har kötiden växt till nästan det dubbla. Samtidigt har antalet samtal till rådgivningen ökat med 15 procent.

Kötiden till 1177 har i snitt fördubblats i sommar jämfört med samma period året innan.

Bild: Henrik Nyblad

"Behovet av att få prata med någon på 1177 har varit högre än bemanningen har varit. Samtalen tar även längre tid än vad de tidigare gjort då en av förändringarna som vi infört är att varje samtal ska hanteras klart och patienten får hjälp hela vägen till den vård som den har behov av", skriver Ida Kedling.

Bytet till det nya systemet har påverkat verksamheten. Ida Kedling berättar att alla nya system har en viss inkörningstid, men att många av de förbättringsförslag som personalen rapporterat redan har genomförts.

"Andra saker kommer att åtgärdas under hösten och tillägg i funktioner kommer att göras på längre sikt. Målet med införandet och omställningen till en mer digital arbetsplats är att förbättra för både medarbetare och patienter", skriver Ida Kedling.

Annons

Annons

Jan Lahenkorva (S) är ordöförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bild: Anders Sundin

Även från politiskt håll granskas situationen på 1177. Jan Lahenkorva (S), ordförande i Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, är mycket oroad av rapporterna från 1177.

– Jag tar uppgifterna på största allvar och har bett att vi ska titta på det. Finns det ett ledarskapsproblem måste det hanteras, säger han.

Att också patienterna drabbats av de interna problemen, med längre väntetider till rådgivningen, beskriver han som oacceptabelt.

Enligt Jan Lahenkorva har väntetiderna till 1177 ökat dels på grund av personalbrist, dels på grund av ett oväntat högt tryck från allmänheten.

– Som medborgare ska man få svar inom rimlig tid när man ringer till 1177. Där har vi misslyckats. Vi måste säkerställa att vi har tillräckligt med resurser för att undvika långa köer. Det är helt oacceptabelt, säger han.

Patrik Stenvard (M) är missnöjd med styrningen av Region Gävleborg.

Bild: Björn Hanerus

Oppositionsrådet Patrik Stenvard (M) har reagerat starkt på uppgifterna om 1177 – som enligt honom haft problem under en längre tid.

Enligt honom måste alla eventuella ledaskapsproblem identifieras och hanteras. Han anser dessutom att det inte bara är på 1177-avdelningen som ledarskapet brister.

Annons

– Jag ser allvarligt på när det brister i våra verksamheter. Vi har kritiserat och lyft problemet med ledarskapet inom regionen i flera år. Brister i ledarskapet på högsta nivå påverkar också längre ner ute i verksamheterna, allt hänger ihop, säger han.

Annons

Utifrån ett patientperspektiv är de långa väntetiderna till 1177 ett misslyckande, menar Patrik Stenvard.

– Det har varit sjuka väntetider. Kommer man inte fram till sin vårdcentral eller 1177 hamnar man till slut på akuten. Har 1177 problem påverkar det hela vårdkedjan, säger han.

En av åtgärderna som redan införts i hopp om att förbättra arbetssituationen för personalen på 1177 är möjlighet till hemarbete.

"Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön och en del i det arbetet är att kunna erbjuda distansarbete om man så önskar, vilket vi inte har kunnat erbjuda personalen tidigare", skriver Ida Kedling.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan