Annons

Annons

Annons

Hedgrind

"Djungelns lag" i trafiken vid skolan – så här ska trafiksäkerheten förbättras

En orolig förälder larmade om att trafiksituationen vid Jernvallsskolan i Sandviken förvärrats. Föräldern menade att djungelns lag råder när barn lämnas och hämtas på skolan.

Nu vidtar kommunen flera åtgärder.

Text: 

Här vid ishallen ska ett antal parkeringsplatser avsättas för föräldrar till att lämna och hämta sina barn.

Bild: Roger Wallenius

Annons

För två år sedan flyttades högstadiet från Jernvallsskolan till Björksätraskolan. Det här gjorde att antalet barn i de lägre klasserna kunde utökas på Jernvallsskolan.

Flera av de yngre barnen bor längre bort från skolan och blir skjutsade dit av föräldrarna.

I mars larmades i ett medborgarförslag om att trafiksituationen förvärrats vid skolan på grund av att fler föräldrar än tidigare hämtade och lämnade sina barn där.

En förälder skrev i medborgarförslaget att djungelns lag råder och att alla möjliga trafikregler bryts för att komma så nära skolan som möjligt.

Enligt föräldern finns bland annat vårdnadshavare som varje dag kör in och stannar på skolgården för att lämna och hämta sina barn.

Annons

I medborgarförslaget står även att föräldrar använder en smal cykelväg för att lämna barnen och sedan måste backa, vända och krångla sig ut till bilvägen igen. Föräldern bakom medborgarförslaget ska själv ha fått hoppa åt sidan för att undkomma bilar på cykelvägen.

Annons

Här har betongklossar satts upp för att hindra bilar att köra in på cykelvägen vid skolan.

Bild: Roger Wallenius

Ett av problemen, menar föräldern, är att det i området Hantverkarbacken, som ligger vid Jernvallsskolan, inte finns tillräckligt med parkeringsplatser att stanna vid för att sedan följa barnen till skolan. Istället måste barnen släppas av vid korsningar i trafiken.

"Barnen ska sedan över Hamngatan för att komma till skolan, de chansar och springer snabbt för att försöka ta sig igenom det täta trafikflödet från båda håll."

Medborgarförslaget avslutas med: "Behovet av en trafiksäkrare situation vid Jernvallsskolan är akut".

Sandvikens kommun har hörsammat oron och redan nu till hösten ska åtgärder ha gjorts för att förbättra trafiksituationen.

Redan har betongfundament satts upp för att hindra bilar att köra in på cykelvägen mellan skolan och Hamngatan.

Vid ishallen avsätts ett antal parkeringsplatser till att hämta och lämna av barn på vardagar mellan klockan 7 och 17.

– Det handlar om fyra eller fem platser där föräldrar kan parkera i femton minuter. Tidigare har skolpersonal och andra stått där hela dagarna med sina bilar. Men nu frigörs ett antal platser till att kunna lämna och hämta barn, säger Ove Lindh som är gatuingenjör på tekniska kontoret.

Annons

Annons

Här på östra sidan av Hedåsvägen vid Jernvallsskolan ska det bli förbjudet att både stanna och parkera under skoltid.

Bild: Roger Wallenius

En annan åtgärd är att förbjuda bilar att både stanna och parkera på Hedåsvägens östra sida, från korsningen vid Hamngatan till infarten mot ishallen.

– Anledningen till förbudet är att föräldrar inte ska stanna och parkera på den östra sidan för att släppa av och hämta sina barn. Vi ser det som en säkrare lösning då barnen inte behöver korsa Hedåsvägen om de på västra sidan kliver i och ur bilen direkt mot skolområdet, säger Ove Lindh.

En tredje åtgärd är bygga bättre passager och cykelvägar vid Hamngatan för att förbättra framkomligheten vid skolan i enlighet med kommunens cykelplan. Men det här kan göras tidigast år 2024.

– I cykelplanen finns ett antal åtgärdspunkter som ska göras när det finns ekonomiskt utrymme. Där ingår att se över ytterligare ett övergångsställe och en passage över Hamngatan, liksom att förlänga cykelbanan neråt Järnverksleden, säger Ove Lindh.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan