Annons

Annons

Annons

Microsoft etablerar sig i Gästrikland

Microsofts skatterabatt får hård kritik

Riksrevisionen delar ut hård kritik till regeringen kring hur det gick till när bland annat Microsoft fick skatterabatter för att bygga sina serverhallar i Gävle och Sandviken. Beslutsunderlagen visar stora brister enligt granskningen.

Text

Riksrevisionens Dimitrios Ioannidis har granskat granskat it-jättar som Microsofts rabatt på energi de fått av regeringen.

Bild: Markus Boberg

Annons

Det var 2017 som regeringen införde skatterabatten på el med förhoppningarna att det skulle skapa nya jobb och locka stora amerikanska it-jättar som Facebook, Microsoft och Amazon till Sverige. Vilket det delvis också gjorde, men till vilket pris och vad fick det för övriga följder?

Hittills har energirabatten för datahallar kostat drygt 1,3 miljarder enligt granskningen. Riksrevisionen skriver i rapporten att regeringen räknade med att 235 företag skulle få ta del av rabatten men att det landade på 80. En stor del har istället gått till ett fåtal större, som till exempel Microsoft som etablerat sig på två platser i Gävle, Ersbo och Stackbo samt i Tuna i Sandviken under den här tiden.

Skatterabatter på energi skulle locka it-jättar till Sverige. Nu får regeringen kritik för hur det gått till.

Bild: Anders Sundin

Annons

Annons

– Det kan ha lett till färre nya jobb och sämre ekonomisk utveckling än vad som annars hade varit möjligt, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare för granskningen, och fortsätter:

– Vi kan heller inte se att regeringen tagit hänsyn till de energipolitiska målen. Fast man visste att datacenter använder stora mängder energi och därför medför ökad belastning på elsystemet.

Det ställdes heller inga krav på energieffektivisering och hur de skulle till exempel ta hand om sin spillvärme som skulle kunna återanvändas.

– Datacenterföretagen uppger själva att de skulle ha kunnat öka takten i sin energieffektivisering, men inte informerats om de energipolitiska målen och på vilket sätt de skulle kunna bidra. Och enligt företagen skulle det haft stor betydelse om regeringen varit tydliga med att koppla skattesänkningen till krav på prestationer inom miljöområdet och energieffektivisering, säger Dimitrios Ioannidis.

Riksrevisor Helena Lindberg och Riksrevisionen är kritiska till hur de gått till när bland annat Microsoft fått skatterabatter på el.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att utvärdera skattelättnaderna och koppla dem mer till de energipolitiska målen.

– Sänkningen av energiskatten kunde ha fungerat mer effektivt om regeringen hade förberett och samordnat åtgärden bättre. Sänkningen borde också ha utvärderats i efterhand. Inte minst mot bakgrund av Sveriges energipolitiska utmaningar, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett uttalande.

Annons

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) lovar i ett sms till DN att ”alla stöd och satsningar ska utvärderas” och ”att de precis fått rapporten och ska analysera den”.

Annons

I november startade Microsofts första datahallar i Ersbo, Stackbo och Tuna upp.

Läs mer:

Skattelättnader som lockade Microsoft till Gävle och Sandviken ska granskas

Riksrevisionen granskar Microsofts etableringar i Gävle och Sandviken

Microsoft i drift till slut – detta har hänt.

Fakta

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en svensk myndighet under Sveriges riksdag med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Genom ett grundlagsskyddat oberoende granskar Riksrevisionen hur statliga medel används samt rapporterar om eventuella brister.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan