Annons

Annons

Annons

Debatt
Vänstersidans skogspolitik riskerar att slå undan benen för regionens skogsägare

Vi känner och möter många skogs- och lantbrukare i vårt arbete som politiker. Det finns mycket stolthet, engagemang och vilja att satsa på vår gröna förnybara fossilfria skog och det är både imponerande och inspirerande.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lars Beckman, M.

Bild: Arkivbild

Annons

Skogsägarna berättar om att de är frustrerade över hur den gångna mandatperioden har varit fyra förlorade år för svenskt skogsbruk. Löftena i januariavtalet om att stärka skogsägarnas äganderätt och säkerställa kompensation vid inskränkningar har brutits. Skogsutredningen och skogspropositionen lyckades inte lösa frågorna.

Skogsägarna vittnar också om en oro inför vad fyra år till med samma partier vid regeringsmakten kan leda till. Miljöpartiet och Vänsterpartiet kampanjar för att det svenska skogsbruket ska styras bort från trakthyggesbruk, som är den vanligaste skogsbruksmetoden i dag, till hyggesfritt som en universallösning. Ett sådant styre är emot skogsägarnas vilja och fungerar dåligt på svenska breddgrader. Dessutom skulle det på ungefär tio års sikt allvarligt reducera den svenska skogsnäringen och göra att skogsägare, företag och Sverige som land förlorar hundratals miljarder i intäkter och nedskrivningar.

Annons

Annons

Detta skulle slå undan benen för vår region där skogsnäringen är ett av de viktigaste fundamenten för att kunna försörja sig och driva företag, för att åkerier, serviceföretag och entreprenörer ska ha kunder och för att skatteintäkter ska finnas till vår gemensamt finansierade välfärd.

Vi vet att skogsägarna levererat förbättrade förutsättningar för en rik biologisk mångfald de senaste decennierna och att brukad växande skog är bäst för klimatet. Vi vet att de kombinerar produktion och naturhänsyn på ett sätt som gjort svenskt skogsbruk till en förebild i omvärlden. Ändå noterar vi att skogsägarna och det svenska skogsbruket ständigt misstänkliggörs i debatten.

Vi har ett löfte till Sveriges skogsägare: En moderatledd regering kommer att stötta er, inte styra er.

Ni ska bestämma över er skog. Inom lagens ramar ska ni som skogsägare ha sista ordet i beslut om brukningsmetoder, avsättningar och er företagsverksamhet.

Mer skog ska brukas – inte mindre. Råvaror från ansvarsfullt brukade skogar ger människor och samhällen fossilfria produkter i vardagen. Det är så vi skapar en hållbar utveckling på riktigt: både miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Bara den som är direkt berörd av en skoglig åtgärd ska kunna påverka den. Och artskyddets tillämpning ska inte bero på vem som handlägger ditt ärende.

Sverige ska kämpa för det svenska skogsbruket i EU – och stå upp för att beslut som rör skogen och hur den brukas förblir en nationell angelägenhet.

Annons

Vi har inte tid med en mandatperiod till av halvmesyrer, osäkerhet och felgrundade beslut. Eller råd med en regering som bekämpar både privat ägande och aktivt skogsbruk.

Annons

För hur blir det med äganderätten när den ska förhandlas med Vänsterpartiet? Eller med skogsbruket när det ska förhandlas med Miljöpartiet?

Den svenska skogens alla värden behöver en regering som både vill och förmår lägga ansvaret och friheten att bestämma över skogen på rätt ställe – hos skogsägarna. En sådan regering vill Moderaterna bilda. Oavsett vad ni röstat på tidigare hoppas vi att ni vill lägga er röst på Moderaterna i valet den 11 september.

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborg

John Widegren, M

landsbygdspolitisk talesperson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan