Annons

Annons

Annons

Debatt
Det behövs en tydligare strategi för funktionsrätts- och tillgänglighetsfrågor

Under min tid i kommunstyrelsen har det funnits stora politiska ambitioner att förbättra kommunens tillgänglighetsarbete. Jag kan i dag konstatera att vi har nått en rad framgångar, men inte alls i den omfattning vi liberaler hade önskat.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Helene Åkerlind, L.

Bild: Anders Sundin

Annons

Den politiska viljan var att samla funktionsrättsfrågor under en nämnd med tillhörande förvaltning. Även om frågorna i dag har samlats rent politiskt, har de tyvärr blivit än mer uppdelade inom tjänsteorganisationen. För närvarande behandlas frågor om funktionsrätt under fem olika kontor inom Sektor välfärd – med alla problem och brister som det innebär att samordna.

Annons

För att arbetet med funktionsrättsfrågor ska vara hållbart i vår kommun behövs en bättre struktur och systematik. Att bädda in tillgänglighetsfrågor under ett samlat program för social hållbarhet har inte varit rätt väg att gå, då programmet är alldeles för övergripande för att kunna ge tillgänglighetsarbetet nödvändigt fokus. I stället har tillgänglighetsfrågorna drunknat i programmet då det inte längre finns några tydliga, lämpliga och mätbara mål för vårt tillgänglighetsarbete. "What gets measured gets done" – det gäller även för tillgänglighetsfrågor.

Annons

Det som också blivit lidande med det nya styrdokumentet är den årliga uppföljningen för samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. Ett arbete som Gävle kommun tidigare prisades för inom funktionsrättsrörelsen.

För att förbättra vårt arbete med funktionsrätts- och tillgänglighetsfrågor, få en tydlig strategi, styrning och uppföljning i alla led, kommer Liberalerna föreslå till kommunfullmäktige att det görs en färdplan för funktionsrätts- och tillgänglighetsfrågor.

Vi vill se en färdplan med mål och strategier för hela kommunkoncernens arbete med tillgänglighet och funktionsrättsfrågor. Vidare kommer Liberalerna kräva en utvärdering och översyn av den organisationsförändring som genomfördes under 2019. Genom detta vill vi bland annat följa upp hur hanteringen av funktionsrättsfrågor utvecklats efter förändringen och hur resultatet överensstämmer med vad politiken ursprungligen önskade med en samlad hantering.

Det är hög tid att arbetet med funktionsrättsfrågor ges den tydliga riktning och prioritering som jag med flera önskar se.

Helene Åkerlind

kommunalråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan