Annons

Annons

Annons

Gävle

Efter 100 år – nu rivs gamla Avabron över Testeboån

Nu har arbetet med att byta ut Avabron över Testeboån i Strömsbro inletts. Efter 100 år i tjänst och en process som pågått sedan 1980-talet rivs den.

Text: 

Kai Olsson, samordnare för investeringsprojekt Livsmiljö Gävle, är glad att arbetena med den nya Avabron till sist kommit igång. ”Arbetet kommer att vara klart någon gång under 2023.”

Bild: Anders Sundin

Annons

Det ser närmast ut som en bomb slagit ner vid strandkanterna på båda sidor av Testeboån nedanför Vävaren vid Avabron. Fem stora grävmaskiner jobbar för högtryck och en stor del av träden och buskarna har jämnats med marken intill ån. Arbetet har precis dragit igång och det är bråttom med jobben kring och ute i ån.

– Vi får bara arbeta i närheten och i själva Testeboån mellan 1 september och 17 oktober eftersom vi måste ta hänsyn till fåglar och fiskar i området, säger Kai Olsson som är samordnare för investeringsprojekt Livsmiljö Gävle.

Det ser ut som om en bomb slagit ned strax intill Avabron som ska flyttas norrut. Den nya bron ska byggas tio meter uppströms och får två körfält och en 3,5 meter bred gång- och cykelbana.

Bild: Anders Sundin

Annons

En ny Avabron har varit en långkörare och pågått i decennier, redan i mitten av 1980-talet gjordes en detaljplan för att ersätta bron med en ny. 1987 gick den planerade livslängden ut och sedan dess har bron kontrollerats och konserverats för att klara sig. Nu går det inte längre.

Annons

– Det är skönt att det äntligen är igång på allvar, vi har förberett för det här sedan i maj, men det är först efter semestrarna som det syns så här mycket, säger Kai Olsson.

Arbetet kommer också att påverka trafiken i perioder då ett körfält kommer att stängas av.

Vägen på norra sidan kommer att få en ny sträckning då en kurva kommer att rätas ut också.

Bild: Anders Sundin

Budgeten är på 37 490 000 kronor och varit lagd sedan länge. Trots prisökningar och fördyringar räknar man ändå med att kunna hålla budget.

– Ja, vi hoppas det, men det har varit svårt att planera med alla oroligheter i världen, säger Kai Olsson.

Den nya bron byggs tio meter uppströms och får två körfält och en 3,5 meter bred gång- och cykelbana. Vägen kommer att rätas ut för att få en mer naturlig kurva och de som bor i området bor nedströms bron och kommer att få vägen längre bort från sig när den flyttas uppströms.

Avabron förbinder Strömsbro med Gävle över Testeboån. Bron började byggas 1922 och har sedan länge passerat sin tekniska livslängd. Redan i mitten av 1980-talet gjordes en detaljplan för att ersätta bron med en ny. Nu 100 år efter att den uppfördes kommer en ny att byggas.

Bild: Markus Boberg

– Vi hoppas hinna påla i vattnet och gjuta plattan för fundamenten innan fönstret för att arbeta i vattnet stängs i oktober. Den nya bron kommer att komma i två delar som svetsas ihop på land och vi hoppas att få den på plats och att trafiken ska kunna rulla på den under 2023. Men allt arbete kommer inte att vara klart förrän 2024, säger Kai Olsson.

Annons

Annons

Det är i en känslig miljö arbetet utförs i och en dom från mark- och miljödomstolen gör det bara möjligt att arbete i vattnet under perioden 1 september till 17 oktober.

Bild: Anders Sundin

Bild: Anders Sundin

Så här blir det när allt är klart 2024. Busshållplatserna in mot stan måste flyttas. Och kurvan på Strömsbrosidan får bättre sikt.

Kai Olsson, samordnare för investeringsprojekt Livsmiljö Gävle, är glad att arbetena med den nya Avabron till sist kommit igång.

Bild: Anders Sundin

Bild: Anders Sundin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan