Annons

Annons

Annons

Gävle

Så blir nya industriområdet i Tolvforsskogen – större än hela Sätra

Gävles nya industriområde i Tolvforsskogen blir större än hela Sätra och en viktig pusselbit i att kunna erbjuda näringslivet verksamhetsmark. Men planerna har mött kritik från närboende som menar att bebyggelsen hamnar för nära Lexe och stänger in Hagaström.

Text: 

På tisdagen tog Gävles kommunstyrelse beslut om att gå vidare med planerna för Tolvforsskogen. En viktig pusselbit i att kunna erbjuda byggklar mark till företag, menar kommunalrådet Åsa Wiklund Lång (S).

Bild: Ingela Östlund

Annons

Området som kommunen vill förvandla till verksamhetsmark för företag ligger väster om E4 och Sätra och norr om Hagaström. Ytan är 1 200 hektar stor och består i dag mestadels av skog.

En bredd av branscher är lämpliga att lokalisera hit, enligt det planprogram som kommunstyrelsen godkände på tisdagen och som visar kommunens politiska vilja för området. Det rör sig om partihandel, logistikföretag, industri- och lagerverksamhet och återvinningsföretag. Tolvforsskogen har bland annat pekats ut som passande för de företag som tvingas flytta när Näringen förvandlas till bostadsområde. Tolvforsskogen ska byggas ut i etapper mellan år 2027 och 2050.

– Det här är antagligen det största projektet som vi kommer att vara med om överhuvudtaget under vår livstid i Gävle. Därför kommer det att kräva många, många särskilda beslut och så småningom väldigt många olika intressenter och utvecklande parter, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Annons

Annons

Det nya industriområdet planeras väster om Sätra och E4. Där ska också den nya, dubbelspåriga järnvägen dras norrut mot Sundsvall. Illustration: Gävle kommun

Satsningen hänger samman med att järnvägen norrut mot Sundsvall (Ostkustbanan) ska bli dubbelspårig och få en helt ny dragning väster om E4 på delsträckan Gävle-Axmartavlan. Den kommer då att passera Tolvforsskogens industriområde. Även godsbangården ska flyttas från Näringen till Tolvforsskogen, enligt en överenskommelse mellan kommunen och staten som avsatt fem miljarder kronor till satsningen på dubbelspår.

Men när samråd hölls i början av året var närboende kritiska till det nya industriområdet och menade att det hamnar för nära Lexe och stänger in Hagaström. Flera ansåg att naturen borde lämnas orörd och pekade på att det finns flera löp- och mountainbikeleder i området. Synpunkter som kommunen har försökt att på olika sätt ta hänsyn till, enligt kommunalrådet Jörgen Edsvik (S).

– Vissa gränser har flyttats och bedömningen från vår sida är att störningarna minskar med det här förslaget jämfört med samrådsförslaget, säger han.

Kommunens visionskollage för Tolvforsskogens verksamhetsområde och satsningen på en ny järnväg norrut.

Annons

Gröna, trädbevuxna korridorer ska bevaras för rening av luft, och det ska vara fortsatt enkelt för Gävlebor att passera genom området för att ta sig vidare till rekreationsområden väster och norr om industriområdet. I söder ska naturområdena i angränsning till Hagaströms bostadsområden vara kvar, liksom ut mot E4. Stabäcken i söder och Tickselbäcken i norr omfattas av strandskydd på 100 meter så där får ingen bebyggelse ske.

Annons

I Trafikverkets planer ingår att skapa en infart till Tolvforsskogens industriområde från trafikplats Gävle Norra, där Hamnleden möter E4.

– Det är ett projekt som Trafikverket genomför i samband med att de bygger Ostkustbanan. Vi har inte fått något exakt besked om tidsplan, men vi vet att hela järnvägsprojektet inte är fullfinansierat fram till 2033, så vi kan ana att det blir ett par år senare än så, säger Harald Knutsen, samhällsplanerare på Gävle kommun.

Genom att kommunen skjuter till pengar till en nordlig infart ska området bli tillgängligt tidigare än så, till år 2027 eller 2028, hoppas politikerna.

– Egentligen tycker vi 2027 är för sent. Men det var den enda möjligheten vi fick att pressa in det här, säger Åsa Wiklund Lång.

Läs mer: Här vill Gävle kommun skapa nya industriområden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan