Annons

Annons

Annons

Debatt
Stora skillnader i vården av atopiskt eksem

En miljon svenskar lider av atopiskt eksem. Men trots stort lidande och stora samhällskostnader är vården fortfarande bristfällig. De behandlingar som finns når inte ut till alla dem som behöver dem bland Sveriges Regioner. I samband med internationella dagen för atopiskt eksem den 14 september släpper Atopikerna en rapport som visar hur ojämlik vården är.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Atopiskt eksem är en inflammatorisk hudsjukdom som drabbar var femte barn. Och även om den ibland växer bort, påverkas många livet ut. Sjukdomen är en konstant följeslagare som orsakar svår klåda, hudutslag, sömnbrist och nedsatt livskvalitet som i sin tur kan orsakar problem med relationer, studier och yrkesliv. Enligt vissa studier påverkas livskvaliteten mer än vid både diabetes och psoriasis. Risken för psykiska ohälsa ökar liksom risken för självmord.

Annons

"Atopiskt eksem är en inflammatorisk hudsjukdom som drabbar var femte barn."

Bild: TT

Det finns hjälp att få men det förutsätter att vårdpersonalen har den kunskap som krävs.  Atopiskt eksem går i skov och kunnig vårdpersonal är a och o för att säkerställa att dessa skov blir lindriga och de besvärsfria perioderna så långa som möjligt.  Det krävs kunskap för att kunna erbjuda rätt individuell behandling och för att veta när det krävs en remiss. Så är det inte i dag.

Annons

Den kartläggning som Astma och Allergiförbundets temaförening, Atopikerna, har gjort pekar på stora skillnader i både kunskap och behandling samt möjligheten för de allra svårast sjuka att få så kallade biologiska läkemedel varierar. Det är nästan sex gånger större chans att få en sådan behandling i Kalmar, Halland, Skåne och Stockholm än i Västmanland och Västernorrland.

Man ska kunna leva ett gott liv även om man har en kronisk sjukdom. Förutom ökad kunskap hos vårdpersonalen, behövs också regelbundna uppföljningar samt personliga behandlingsplaner.

Det är inte rimligt att så många med atopiskt eksem erbjuds samma behandlingar om och om igen trots att de inte hjälper – och trots att det finns nya behandlingar som vi vet skulle göra underverk för dem med allra störst behov.

I många europeiska länder krävs löpande fortbildning för legitimerad personal. Här ställer vi oss bakom Svenska Läkaresällskapets, Läkarförbundets och Vårdförbundets krav på att det ska gälla även i Sverige. Det skulle sätta press på arbetsgivarna att avsätta tid för den kompetensutveckling som vårdpersonalen behöver.

Annons

Vår uppmaning till alla regionpolitiker är att säkerställa att vårdpersonalen får tid till kompetensutveckling så att de kan erbjuda en uppdaterad vård.

Mikalea Odemyr

ordförande Astma och Allergiförbundet

Sophie Vrang

ordförande Atopikerna

Sanna Sepänaho

ordförande Astma och Allergiföreningen region mellannorrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan