Annons

Annons

Annons

Debatt
Man ska inte straffas för att man bor i Gävle kommun

Helene Åkerlind avgående kommunalråd för Liberalerna skriver i en debattartikel (12/9) att L har haft goda politiska ambitioner att förbättra funktionshinderpolitiken i Gävle under innevarande mandatperiod men att partiet inte har nått ändra fram;

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Vi vill se en färdplan med mål och strategier för hela kommunkoncernens arbete med tillgänglighet och funktionsrättsfrågor. Vidare kommer Liberalerna kräva en utvärdering och översyn av den organisationsförändring som genomfördes under 2019. Genom detta vill vi bland annat följa upp hur hanteringen av funktionsrättsfrågor utvecklats efter förändringen och hur resultatet överensstämmer med vad politiken ursprungligen önskade med en samlad hantering. Det är hög tid att arbetet med funktionsrättsfrågor ges den tydliga riktning och prioritering som jag med flera önskar se.”

Lars Beckman, riksdagsledamot Gävleborg (M).

Bild: Arkivbild

Annons

Jag och Moderaterna delar helt uppfattningen om att det krävs stora förändringar av utövandet av funktionshinderpolitiken i Gävle. Det handlar om för många livsviktiga frågor som bostadsanpassning, LSS, färdtjänst och daglig verksamhet. Utöver självklara saker som tillgänglighet i det offentliga rummet och att fler med en funktionsvariation ska få ett riktigt arbete.

Annons

Det borde vara en självklarhet för alla att inte en ung man – William Österberg Berglund  som media har skrivit om – måste gå till förvaltningsrätten och kammarrätten för att få rätt till en så självklar sak som en dörröppnare. Det finns även många andra skräckexempel från Gävle kommun där det verkar som att tjänstemän har som princip att inte följa gällande lagstiftning i kommunen. Här krävs det en rejäl utbildningsinsats och attitydförändring hos såväl ledande tjänstemän som beslutsfattare. Attityden och förhållningssättet från våra medarbetare i kommunen ska vara att man är till för de Gävlebor som behöver samhällets stöd och inte motsatsen. När föreningen Svensk bostadsanpassning granskar alla Sveriges kommuner så ska Gävle kommun inte ligga bland de 10 sämsta kommunerna i Sverige 2026 utan i toppen över kommuner som hjälper funktionshindrade. Jag tycker att man ska förvänta sig samma service och handläggningstid för de som behöver samhällets stöd i Gävle kommun som våra försäkringsbolag har när man handlägger skador för en försäkringstagare. Det ska vara lika smidigt att ha kontakt med Gävle kommun helt enkelt.

Konkret så kan det betyda att Gävle kommun med ett borgerligt styre inför en modell där kommunen upphandlar ett antal företag som man samarbetar med rörande bostadsanpassningar. Så när den äldre kvinnan behöver en förhöjning av toalettstolen så finns det ett upphandlat företag som utför det. Idag ska den äldre kvinnan själv försöka räkna ut vart man vänder sig för att få en toalettförhöjning, ta in offerter på detta och sedan invänta kommunens helt orimliga handläggningstider. Sannolikt får också den äldre kvinnan avslag på sin ansökan och efter några år vinner hon i rätten. .Om hon då fortfarande är i livet så kan hon få sin toalettförhöjning som hon enligt gällande lag har rätt till. Under tiden har kvinnan haft svårt att gå på toaletten i 600 dagar. Ett borgerligt styre kommer att förändra detta till det bättre för Gävles funktionsnedsatta.

Annons

Annons

LSS är en rättighetslagstiftning och lagen borde även gälla i vår kommun. Den unga man som bor i Hedesunda ska kunna utöva sin sport elhockey och gå på Brynäs hemmamatcher som alla andra. Enligt Gävle kommuns LSS enhet så behöver han enbart en minut per dag för att gå på toaletten och göra nummer två. Han ska alltså förflytta sig från toaletten till rullstol, få hjälp med kläder och få hjälp med intimhygien med en minut per dag enligt Gävle kommuns LSS handläggare. Det är rent ovärdigt och här krävs det stora utbildningsinsatser och attitydutbildningar av kommunens tjänstemän. En funktionsnedsatt person ska inte straffas för att man bor i Gävle kommun. Ett nytt borgerligt styre ska under kommande mandatperiod förbättra livsvillkoren kraftigt för den som är i behov av personlig assistans eller andra LSS insatser.

Den som är i behov av daglig verksamhet måste också för förbättrade villkor. Här finns det olika socialförsäkringssystem som motverkar en kommuns goda intentioner men i andra kommuner och regioner har man ett högkostnadsskydd för färdtjänsten vilket är fullt möjligt att införa även i kommunen.

De barn och unga som är i behov av skolskjuts som har särskilda behov ska självklart även ha rätt till det. Man ska inte straffas för att man råkar bo i Gävle kommun.

LSS och andra förbättringar för funktionsnedsatta har alltid skett när borgerliga partier har styrt Sverige. Det var Carl Bildts regering som införde LSS pådrivet av dåvarande folkpartiet.

Ett borgerligt styre under perioden 2022-2026 måste ha en tydlig agenda att förbättra livsvillkoren för Gävles funktionsnedsatta i enlighet med det Helene Åkerlind skriver i sin debattartikel. Vi kan inte förlora mer tid på det här viktiga politikområdet.

Lars Beckman

Riksdagsledamot Gävleborg (M)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan