Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Centerns okunskap och felaktiga påståenden är anmärkningsvärda

Hans Jonssons (C) insändare är så pass inkorrekt att den inte kan låtas passera. Det enda som stämmer är att C verkar för jord- och skogsbrukarna i länet, på naturens bekostnad, vilket inte är detsamma som att vara ett grönt parti och ha en fungerande klimat- och miljöpolitik.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det påvisas inte minst av den strida ström av forskarrapporter som dömer ut C:s vurmande för det förödande kalhyggesbruket. Den senaste i raden av rapporter (DN 7/9) visar i en undersökning från SLU Artdatabanken att kalhyggesbruket i Sverige är ett stort hot mot den biologiska mångfalden och att C:s, M:s och Kd:s påståenden är direkt felaktiga.

Daniel Ekblom, medlem Miljöpartiet Hudiksvall/Nordanstig svarar Hans Jonsson, C.

Bild: TT

Annons

Annons

Jonssons okunskap gällande biologisk mångfald och rovdjur har tidigare gjort sig tydlig när han påstått att den illegala jakten är, citat: ”en ytterst marginell verksamhet i stort sett helt utan påverkan.” Detta när flera vetenskapliga rapporter från SLU påvisat att den illegala jakten är minst lika stor som den övriga totala dödligheten. Noterbart är att Jonsson dessutom sitter som ledamot i länets Viltförvaltningsdelegation och där beslutar över bestånden av våra rovdjur. Det belyser även de allvarliga bristerna med Viltförvaltningsdelegationerna i dess nuvarande form.

Mest anmärkningsvärt är dock Jonssons påstående om att C:s mål att sänka vargstammen till 170 individer, något som saknar all vetenskaplig förankring, skulle vara godkänd av EU!? Jag uppmanar nu Jonsson att omgående korrigera sina felaktiga påståenden, alternativt återkomma med en hänvisning till EU:s godkännande!

EU har tvärtom sedan 2010 ett öppet överträdelseärende gällande Sveriges hantering av vargpopulationen och det är ytterst tveksamt om ens den nu beslutade miniminivån på 300 individer håller för en domstolsprövning.

Det har i flertalet undersökningar fastslagits att C är ett stort hot mot den biologiska mångfalden och att ett parti utmärker sig som grönt – Miljöpartiet. Har allmänheten gjort ett klokt val för framtiden kommer våra partier behöva samarbeta under kommande mandatperiod. Då måste grunden vara att förhålla sig till fakta, forskning och vetenskap.

Daniel Ekblom

Medlem Miljöpartiet Hudiksvall/Nordanstig

Annons

Annons

Till toppen av sidan