Annons

Annons

Annons

Hamrånge

Ovårdade byggnader: Nu behöver övergivna huset i Axmar rivas

Ingen kan längre minnas när någon bodde i det fallfärdiga huset i Axmar bruk. Nu behöver huset rivas. Ett av ett tiotal ovårdade byggnader som finns som ärenden hos Gävle kommun just nu.

Text: 

”Byggnaden är för nedgången för att kunna renoveras”, säger Paulina Syrén, jurist på Gävle kommun, Livsmiljö Gävle, bygglov

Bild: Annakarin Björnström

Annons

– Byggnaden är väldigt nedgången och enligt önskemål från fastighetsägaren kommer byggnaden att rivas istället för att renoveras, säger Paulina Syrén jurist på Livsmiljö Gävle.

Huset på östra sidan vid norra utfarten från Axmar bruk har stått övergivet så länge alla kan minnas. Taket är på väg att rasa samman, tegelpannor ramlar ner, fönstren är trasiga och dörrar saknas. Med hänsyn till byggnadens skick kan det vara farligt att gå in i eller att vara i närheten av byggnaden.

– Min intention är alltid i första hand att hjälpa fastighetsägaren så långt som det bara går, men den här byggnaden är troligen bortom all räddning och det har därför i samråd med fastighetsägaren utfärdats ett rivningsföreläggande, säger Paulina Syrén.

Annons

Det är flera privatpersoner som anmält huset som ovårdat, vilket är den vägen kommunen får reda på ovårdade byggnader, tomter eller svartbyggen.

Annons

Husets tak håller på att ramla in och det är farligt att vara både i och utanför huset i Axmar bruk. Nu måste det rivas. Tidningen har sökt fastighetsägaren som har ett år på sig att riva.

Bild: Annakarin Björnström

– Vi arbetar inte med någon egeninitierad tillsyn utan det arbete vi genomför är i huvudsak kopplat till inkomna anmälningar, säger Paulina Syrén .

Det är skillnad på ovårdade tomter, som vi berättat om tidigare, och ovårdade hus.

– Ja, om en byggnad är förfallen behöver inte tomten vara det. Det är olika aspekter man tittar på som ska utredas. Utöver föreläggandet om rivning är det av vikt att såväl rivningsmaterial samt övrigt bråte med mera tas bort från fastigheten så att det inte behöver skapas ett nytt tillsynsärende gällande ovårdad tomt, säger Paulina Syrén.

Just nu finns 127 ärenden som inte är påbörjade hos Gävle kommun. Svartbyggen, ovårdade tomter eller ovårdade byggnader. De allra flesta anmäler anonymt.

En sjöbod som blivit övergiven finns bland tillsynsärendena. Bild: Ur kommunens tillsynsärende

– Bara för att någon anmäler behöver det inte var en ovårdad tomt eller byggnad. Men det finns elva byggnader och elva tomter som är registrerade just nu, säger Paulina Syrén.

En första anmälan om skicket på husen i Axmar bruk kom till Gävle kommuns samhällsbyggnadsförvaltning i januari 2020 och en andra i mars 2022. Nu har samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om att ägaren måste riva de två byggnaderna på tomten.

Annons

Annons

– De här byggnaderna är för nedgångna för att kunna renoveras. Det tycks även fastighetsägaren anse, säger Daniel Olsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Fastighetsägaren har nu ett år på sig att riva byggnaderna, från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. Om föreläggandet inte följs kan kommunen ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att utföra rivningen, kostnaderna för detta debiteras fastighetsägaren.

”Byggnaderna är för nedgångna för att kunna renoveras. Det tycks även fastighetsägaren anse”, säger Daniel Olsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Bild: Anders Sundin, Annakarin Björnström

Fastighetsbolaget Despotovic Invest AB, som äger fastigheten, säger att de tänker riva de två husen på tomten

– Vi tog över fastigheten i det här skicket och accepterar föreläggandet, skriver Ana Despotovic i en kort kommentar till tidningen.

► Läs mer: Just nu finns tio ovårdade tomter i Gävle - flera i kö

Tobias ser skönhet där andra ser skrot – hotas av kommunen

”Det är klart att han ska få ha kvar sina saker – det stör ingen”

Annons

”Det skulle kosta mer än det smakar att renovera det här huset, därför har vi utfärdat ett rivningsföreläggande”, säger kommunens jurist Paulina Syrén.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

”Taket håller på att rasa, byggnaden har sjunkit. Panel, tak samt fönster måste bytas då det inte längre uppfyller kraven för en vårdad byggnad”, konstaterar man i tillsynsärendet om båthuset. Bild: Ur kommunens tillsynsärende

Bild: Annakarin Björnström

Ett annat exempel på hur en ovårdad byggnad kan se ut, ur kommunens tillsynsärenden.

Det är fastighetsägaren som har ett ansvar enligt Plan- och bygglagen att de inte ska bli ovårdade. Bild: Ur kommunens tillsynsärende

Bild: Ur kommunens tillsynsärende

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan