Annons

Annons

Annons

Debatt
Företagsfrågorna kommer att prioriteras högt i Gävle

Om det preliminära valresultatet står sig och M, KD, SD och L lyckas hitta varandra i en acceptabel politik så ser det ljust ut för näringslivet i Gävle. Var tredje skattekrona kommer från små företag med mindre än 50 anställda. Fyra av fem jobb skapas i små företag. Det är därför viktigt med många och bra företag i kommunen eftersom det motverkar arbetslösheten som i Gävle dessvärre är bland de högsta i landet.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalerna har under den föregående mandatperioden tagit flera goda initiativ för att förbättra företagsklimatet – nu finns det, om valresultatet står sig, också förutsättningar för ett näringslivsvänligt kommunstyre som kan fortsätta det arbetet som Liberalerna initierat. Implementering, uppföljning och fler goda initiativ

"Min starka förhoppning är att M, KD, SD och L kan hitta varandra så att vi tillsammans kan förbättra företagsklimatet."

Bild: TT

I Svenskt Näringslivs undersökningar om företagsklimat är Gävle kommun sedan flera år tillbaka lågt rankad. Vi har under året som gått besökt många företag i Gävle Kommun som tyvärr bekräftar att det finns många problem som med lite vilja borde kunna lösas på lokal nivå. Det gäller allt från upphandlingar, tjänstemäns och politikers attityd till företag, effektivisering, tillstånd och myndighetsutövning, svårighet att hitta personal som vill arbeta, och detta även till enklare arbetsuppgifter. Vad beror resultatet på då? Vi tror egentligen att det är väldigt enkelt, det behövs ett styre där samtliga partier på allvar vill förbättra företagsklimatet. Med ett nytt styre behöver inte näringslivsvänliga L arbeta i motvind.

Annons

Annons

Min starka förhoppning är att M, KD, SD och L kan hitta varandra så att vi tillsammans kan förbättra företagsklimatet. För som det är nu kan vi inte ha det - Gävles fantastiska förutsättningar måste göras rättvisa.

Vad tror vi moderater är lösningen på detta då? Socialdemokraterna drev före valet en annonskampanj med skrämselpropaganda som förklarar för Gävleborna att under ett moderatlett styre i Gävle så ska allt säljas ut och dessutom till reapriser. Gavlegårdarna, Gävle Energi med mera – allt ska slumpas bort försöker Socialdemokraterna tuta i Gävleborna. Så är det naturligtvis inte. Vi moderater har ett affärstänk och skulle naturligtvis aldrig sälja något under dess marknadsvärde. Det finns inte heller något självändamål med att sälja ut kommunal verksamhet eller kommunala tillgångar. Verksamheter som ska drivas i kommunal regi och som fungerar bra ska naturligtvis vara kvar i kommunal regi. Detsamma gäller tillgångar såsom skolor och andra kommunala byggnader, om det är strategiskt och affärsmässigt rätt att kommunen äger så ska det naturligtvis förbli så. Men som i alla stora organisationer så måste hela tiden verksamheten ifrågasättas – gör vi det här på bästa sätt? Är det lämpligt att kommunen gör detta i egen regi? Kan någon annan göra detta bättre till samma kostnad? På samma sätt som det inte är ett självändamål att sälja ut kommunal verksamhet så är det inte heller ett självändamål att driva allt i egen regi.

”Varje slösad skattekrona är en stöld från folket” är ett begrepp som myntades av socialdemokraten Gustav Möller för längesedan – ett bra begrepp som ligger helt i linje med hur vi moderater tänker. Det är en skyldighet vi politiker har mot alla skattebetalare att säkerställa att all kommunal verksamhet bedrivs effektivt.

Annons

Annons

Kommunens upphandlingar får ofta kritik och kanske inte alltid genomförs på bästa sätt, nu ska vi veta att Gävle kommun, på Liberalernas initiativ, håller på att bygga upp en ny egen upphandlingsorganisation. Att använda leverantörernas specialkunskap i samband med upphandlingar, så kallade dialogupphandlingar, är ett sätt att förbättra kvaliteten i upphandlingarna. Tyvärr går uppdragen till den som bjuder lägst, och ibland är buden så låga att det omöjligt kan gå ihop, vilket medför en mängd problem i senare skede. Det finns en stor potential för den nya upphandlingsorganisationen som håller på att byggas upp att förbättra kommunens upphandlingar.

Tillståndsgivning av alla de slag måste bli enklare och ske i dialog med den som ansöker. Idag upplever många företagare att man heller fäller än friar, men kanske ett samtal med den sökande kan klara ut missförstånd. Detaljplane- och bygglovshantering ska ske betydligt snabbare och kommunen ska hjälpa till när det finns oklarheter, målsättningen ska vara att ge bygglov. Det finns många sätt att minska arbetsbelastningen på samhällsbyggnadsavdelningen och ett är att låta byggherrarna göra detaljplanerna själva som sedan godkänns av kommunen. Tyvärr är Gävle kommun känt för att vara ”krångliga” i samband med bygglov – och det är en egenskap vi har för avsikt att tvätta bort.

Ett bättre företagsklimat är viktigt då det skapar fler arbetstillfällen. Med fler i arbete ökar resurserna till vår gemensamma välfärd.

Ett borgerligt styre under den kommande mandatperioden har goda förutsättningar för att drastiskt förbättra Gävles företagsklimat. Det är hög tid för förändring och förbättring.

Bengt Nises

företagare och moderat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan