Annons

Annons

Annons

Elkrisen

Nya kablar ska sänka elpriserna i Gästrikland – men först om några år

Elpriserna har skenat iväg i Gästrikland. Nu byggs nya ledningar från norra Sverige som ska öka kapaciteten att överföra el och på så sätt sänka priserna.

– Utökningen är likvärdig med vad minst tre kärnkraftverk kan producera, säger Johan Ulleryd, programansvarig på Svenska kraftnät.

Text: 

Bild: Anders Sundin

Annons

Tidningen har tidigare skrivit om de flaskhalsar som finns i överföringen av el från norr till söder. Begränsningarna gör att elbehovet i söder inte fylls och är en bidragande orsak till de höga elpriserna i bland annat elområde tre som innefattar Sandviken, Hofors och större delen av Gävle kommun.

Stamnätet drivs och förvaltas av statliga Svenska kraftnät som just nu tjänar stora pengar på prisskillnaderna mellan de olika elområdena.

Vinsten skapas i överföringen från ett område med lågt elpris till ett område med högre pris. Senaste prognosen visar att Svenska kraftnät bara i år tjänar 90 miljarder kronor på så kallade kapacitetsavgifter.

Tanken är att pengarna som Svenska kraftnät tjänar ska användas till att bygga ut och förstärka stamnätet och därmed förbättra kapaciteten att överföra ström.

Annons

Annons

Johan Ulleryd är programansvarig för projektet NordSyd som går ut på att förnya och förbättra kapaciteten att överföra el till elområde tre. Bild: Svenska kraftnät

Arbetet med att förstärka stamnätet pågår också för fullt i ett mångårigt projekt kallat NordSyd. Äldre, befintliga ledningar ska bytas ut till nya och samtidigt öka i kapacitet nu när samhället i allt högre grad elektrifieras.

Gränsen mellan elområde två och tre kallas "snitt 2" och korsas av totalt elva stamledningar som överför ström norrifrån.

För närvarande är maxeffekten i överföringen 7 300 MW. När projektet är avslutat ska maxeffekten ha utökats till över 10 000 MW.

– Ett kärnkraftverk ligger på drygt tusen MW i sin produktion. Vi har inte satt någon maxgräns ännu för ledningarna. Men det handlar alltså om en utökning likvärdig med vad minst tre kärnkraftverk kan producera och är en rejäl förstärkning, säger Johan Ulleryd som är programansvarig för projektet NordSyd.

Karta från Svenska kraftnät visar de fyra elområdena i Sverige och övriga elområden i Norden och Baltikum.

Kostnaden för NordSyd beräknas landa på cirka 75 miljarder kronor.

Men först om cirka fem år kan effekten ökas och nå maxkapaciteten först efter år 2040.

Projektet är uppdelat i flera olika sträckningar kallade motorvägar eller ben. En av sträckningarna kallas för Uppsalabenet och berör Gävle.

Ledningarna börjar i Sollefteå kommun och går därifrån söderut ner till Uppsala.

Annons

Enligt Johan Ulleryd dras de nya förstärkta stamledningarna en till två mil från kusten i Gävle kommun.

Han berättar att just Gästrikland för närvarande är ett högintressant område för Svenska kraftnät.

Annons

– Både landbaserad och mycket havsbaserad vindkraft planeras att byggas i området och det innebär att det behövs ett starkare nät.

Svenska kraftnät äger och driver stamnätet (transmissionsnätet). I Gävle har Vattenfall regionnätet och Gävle Energi lokalnätet som är sista sträckan till konsumenterna.

Här och där längs de här "motorvägarna" finns stationer där regionnätet kan koppla upp sig. Elproducenter, lokala elbolag och större konsumenter som till exempel BillerudKorsnäs kan i sin tur koppla in sig på regionnätet.

– I dag finns stamnätsstationer i Gävleområdet och vi för en dialog med Vattenfall, som äger och driver regionnätet, om det behövs fler stationer, säger Johan Ulleryd.

Den andra "motorvägen" som berör Gästrikland är Västeråsbenet. Här ingår det så kallade Ockelbopaketet.

Ockelbo ligger i elområde två som normalt har betydligt lägre elpriser än i elområde tre och fyra.

Nu planeras en helt ny kraftstation i Lingbo i Ockelbo. Enligt planerna ska "snitt 2" korsas av nya luftledningar som går från Lingbo via Hofors och Sandviken till Horndal i Avesta kommun. Här är det fråga om en dubbelledning med maxspänningen 400 kV i varje ledning.

– Det innebär väldigt mycket bättre kapacitet än vi har i dag. För oss handlar det om att se över hur kraftnäten ska se ut till år 2040-2050 då elbehovet förväntas vara dubbelt så stort som idag.

Annons

Kartan visar de "motorvägar" där elöverföringen ska förnyas och förstärkas för att bli av med flaskhalsarna. Bild: Svenska kraftnät

Västeråsbenet fortsätter sedan söderut med Örebro, Västerås och Enköping som slutstationer.

På Svenska kraftnäts hemsida står att de nya ledningarna med förbättrad driftsäkerhet och kapacitet kommer gynna hushåll, företag och industrier i Mälardalen.

Annons

– Men det är egentligen fel att säga vi gör de här förstärkningarna bara för att nå Mälardalen. För samtidigt får vi också ett nyare och starkare stamnät som de regionala näten kan koppla upp sig på längs vägen.

Elpriserna i norra Europa bestäms via en auktion på elbörsen Nordpool. Mycket på grund av kriget i Ukraina har priserna skenat iväg. Frågan är hur stor påverkan NordSyd-projektet har på elpriset i elområde tre.

– De här investeringarna görs för att eliminera flaskhalsarna i systemet. Färre flaskhalsar kan få en utjämnande effekt på priserna i Sverige. I vilken utsträckning det här förändrar elpriserna kan jag inte svara på. Prisbilden beror också på hur mycket som produceras i ett område. Ju mer produktion det finns i ett område desto mer gynnsamt blir priset för konsumenterna.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan