Annons

Annons

Annons

Annons

Elkrisen

Så förbereder sig kommunen för skenande elpriser

Många kommuner förbereder sig för ökade kostnader med anledning av höga elpriser.

– Vi måste naturligtvis förbereda oss för ett högre elpris, jag tycker ändå att vi är bra på gång i det här, säger Göran Arnell, kommundirektör i Gävle.

Text: 

Göran Arnell, kommundirektör

Bild: Pressfoto, Annakarin Björnström

Annons

Utöver privatpersoner drabbas även företag, myndigheter och kommuner av höga elpriser. Gävle kommun har för närvarande ett fastprisavtal som innebär att elkostnaderna ännu inte har skenat iväg. Men ett nytt avtal är under upphandling eftersom det nuvarande löper ut vid årsskiftet.

– Det kommer med all säkerhet att bli till ett högre pris men jag kan inte säga hur mycket det handlar om i pengar, säger Göran Arnell.

Finns det planer på att släcka belysning eller ta till andra åtgärder för att spara el?

– Där är vi inte alls idag, men det pågår en inventering - finns det andra saker vi kan göra innan man tvingas stänga verksamheter, säger Göran Arnell.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

Annons

Enligt Göran Arnell ligger kommunen redan långt framme med att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt i de fastigheter som kommunen äger.

– Vi är väl förberedda när det gäller energieffektivisering, det har vi hållit på med i många år både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Vi har fjärrvärme i nästan alla våra lokaler, ser över ventilation, byter ut belysning till led och använder smart styrning som sänker kostnaderna. Det arbetet fortsätter, eventuellt kan vi öka takten i det.

– Vi ställer också väldigt höga krav på energieffektivisering vid nybyggnation av skolor, förskolor och idrottslokaler.

Bild: Seth Jansson

Enligt Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, SKR, har många verksamheter i landets kommuner fått i uppdrag att se över vad de kan göra för att minska energianvändningen.

– Just 2022 ser det inte så illa ut men 2023 är det mycket som slår igenom, ökade kostnader för pensioner, alla avtal kopplade till inflationen och högre räntekostnader, säger Annika Wallenskog.

Göran Arnell, kommundirektör

Bild: Annakarin Björnström

Annons

Göran Arnell ser också stigande utgifter framför sig även om han menar att Gävle är en växande stad och därmed också väntas få ökade skatteintäkter.

– Klart att det finns en oro för alla ökade kostnader. Det kommer att behöva prioriteras, men jag tycker att vi har gjort väldigt mycket av det som man kan göra, säger Göran Arnell.

Om det skulle bli aktuellt att vidta åtgärder som att släcka belysning eller sänka värmen i kommunala fastigheter så är det en fråga för politikerna.

Annons

Annons

Till toppen av sidan