Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Politiker i Gävleborg vill ha fler småhus men bromsar utvecklingen

Många kommun- och regionpolitiker är väl medvetna om behovet fler småhus, men åtskilliga av dem faller på eget grepp och fungerar som bromsklossen som sätter stopp för en potentiell småhusboom. Det visar en färsk undersökning från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, som vill se en ny egnahemsrörelse.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är uppenbart att politikerna prioriterade ned bostadsfrågan under valrörelsen. Framförallt tappades människors möjligheter att skapa sin egen trygghet bort eller fastnade i populistiska utspel. Vi vill påminna landets tillträdande kommunalråd och regionråd att nyckeln till ett eget hem också är nyckeln till ett tryggare samhälle.   

"Det är hög tid för en modern småhusboom."

Bild: TT

TMF:s Politikerbarometer, framtagen i samarbete med Demoskop, har frågat 4000 kommun- och regionpolitiker runt om i landet hur de ser på småhusens roll i samhället. Frågorna ställdes vid två tillfällen hösten 2020 och vid ett tillfälle helt nyligen. Resultatet är slående. Trots politikernas uttalade ambition att satsa på småhus säger verkligheten något annat.  

Annons

Annons

Av kommunpolitikerna i Gävleborgs län tycker 73 procent att det finns ett mycket eller ganska stort behov av att bygga fler småhus. Bland regionpolitikerna är 78 procent av samma åsikt.

Av länets kommunpolitiker tycker 52 procent att kommunen bör ta initiativ till ökat småhusbyggandet. Motsvarande siffra för regionpolitikerna och regionernas ansvar i sammanhanget ligger på 43 procent. En klar majoritet av politikerna i Gävleborgs län menar att en större andel småhus bidrar till en bättre social hållbarhet, alltså till ökad trygghet.

Den sista punkten är särskilt intressant mot bakgrund av debatten om integrationsproblem i områden med koncentrerad höghusbebyggelse. Småhus är den vanligaste boendeformen i Sverige. Drygt hälften av befolkningen bor i ett egnahem. Men många fler uppger att de vill bo i småhus. Ett eget hem skapar ett stort inflytande över boendemiljön som stimulerar engagemang, ansvar och medskapande.

Kommunernas initiativ för att underlätta småhusbyggande är en viktig komponent när det gäller att lösa de integrationspolitiska utmaningar som trångbodda hushåll i utsatta områden innebär. Det kräver en omfattande självrannsakan hos landets kommuner som istället för att bromsa stadsutvecklingen måste prioritera småhusbyggande. Småhusens andel av nyproduktionen är markant lägre i Sverige än i jämförbara länder. Samtidigt är antalet småhus som byggts det senaste decenniet det lägsta på 100 år. Med tanke på att Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har mest mark per invånare samtidigt som befolkningen har fördubblats på 100 år är detta anmärkningsvärt.  

Annons

Annons

TMF har därför tagit fram ett bostadspolitiskt program med åtgärder som kan öka småhusbyggandet. Här finns konkreta förslag för att sänka kostnaderna, förbättra den kommunala planeringen och effektivisera det statliga regelverket. Det är hög tid att damma av de projekt som en gång i tiden skapade attraktiva trädgårdsstäder som Enskede och Bromma. Det är hög tid för en modern småhusboom. 

David Johnsson

vd på TMF

Gustaf Edgren

bostadspolitisk expert på TMF

Annons

Annons

Till toppen av sidan