Annons

Annons

Annons

Elkrisen

Så prioriteras elen i Gävle om systemen blir överbelastade

Sjukvård, ambulans, polis, vattenproduktion och andra samhällsviktiga funktioner måste fortsätta fungera om det blir elbrist i Sverige. Hos Gävle kommun och länsstyrelsen förbereder man sig för olika krishanteringsåtgärder för att inte elsystemet ska kollapsa.

– Medvetenheten om elförsörjningen måste skärpas på alla nivåer, säger Mia Karlsson, handläggare krisberedskap på länsstyrelsen.

Jimmy Mehlstrand och Mia Karlsson är handläggare på länsstyrelsen och arbetar med styrel som är en plan för hur el ska distribueras vid en eventuell kris.

Bild: Anders Sundin

Annons

Det är dags att lära sig ett nytt ord: Styrel, en metod att planera så att samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid en eventuell elbrist. El-konsumtion och -produktion måste alltid vara i balans med varandra. Eleffektbrist uppstår helt enkelt om vi förbrukar mer el än vi producerar.

Elen har aldrig tidigare ransonerats i Sverige men det kan bli aktuellt om det blir en kall och sträng vinter med tanke på omvärldsläget. Men vem ska få och inte få i så fall? Det är där styrel kommer in.

– Vi måste skydda nätet från störningar och vid effektbrist kan vi välja att ta bort vissa ledningar och sedan prioritera och planera styrningen så att de samhällsviktiga funktionerna inte plockas bort i första hand, säger Mia Karlsson.

Annons

Gävle sjukhus måste fortsätta fungerar som vanligt om det blir elbrist och ligger högt upp på priolistan.

Bild: Björn Hanerus

Annons

Allt utgår från Energimyndighetens direktiv. En manuell förbrukningsfrånkoppling innebär att Svenska kraftnät beordrar frånkoppling av ledningar och att elnätsföretag som Gävle Energi på lokal nivå verkställer frånkopplingen för att upprätthålla balansen i systemet.

– Det finns åtta olika kategorier som vi utgår ifrån där den allvarligaste kategorin har påverkan på liv och hälsa. Till exempel sjukhus och ambulansverksamhet. Nästa steg är sådant som på kort sikt har stor betydelse för samhällets funktionalitet, säger Jimmy Mehlstrand, handläggare säkerhet länsstyrelsen.

Gävle kommun bestämmer vilka verksamheter som berörs här och lämnar sedan över det till elbolagen. På grund av sekretessen vill man inte säga exakt vilka ställen och verksamheter det handlar om. Men en titt i prioriteringslistan ger vid handen att på prio 1-listan finns självklarheter som sjukhuset, ambulansen, polisstationen, räddningstjänsten och vattenförsörjningen (Gästrike vatten). Men även servicehus, äldreboenden, palliativ vård och annat som är kommunens ansvar är högst upp på listan.

Patric Falk, säkerhetschef, och Sofia Sjöblom, beredskapssamordnare, arbetar med styrel på Gävle kommun.

Bild: Anders Sundin

– Vi berättar inte de exakta adresserna och vilka verksamheter det handlar om, men det handlar om ett hundratal i alla fall, säger Gävle kommuns beredskapssamordnare Sofia Sjöblom.

Fjärrvärme, regional och kommunal krisledning, lokalradio, lokal-tv och drivmedelsförsörjning till utryckning kommer i andra prioriteringsgruppen. Skolor och barnomsorg kommer först på plats nummer fyra bland prioriteringarna.

Annons

Annons

– Styrel är inte lösningen inför de problem vi står inför vintern, det är ett arbete som hela samhället måste göra och tänka på sin förbrukning. Vi har aldrig behövt effektuerat styrel så vi kan inte svara på hur det exakt fungerar, säger Sofia Sjöblom.

Energimyndigheten utbildar och informerar länsstyrelsen. Som samordnar processen i länet och samlar in information från kommunerna som i sin tur identifierar och lokaliserar mer precist vilka som är samhällsviktiga elanvändare.

Bild: Anders Sundin

Om ledningen som försörjer till exempel Gävle sjukhus också försörjer ett bostadsområde i närheten blir de boende där oberörda av ett elavbrott.

– Elnätet är inte så specifikt att man bara kan peka ut vissa ställen, utan helt oprioriterade objekt kommer att få ström om de är på samma lina som något som är samhällsviktigt, säger Sofia Sjöblom.

Man tar heller inte hänsyn till om en verksamhet har ett eget reservkraftverk.

– Det har Energimyndigheten varit tydliga med att det inte ska spela någon roll om de har reservkraft eller inte. De har en rätt att vara en del av styrel även om de har reservkraft. Då behöver vi inte ha koll på det, säger Sofia Sjöblom.

Sofia Sjöblom, beredskapssamordnare, arbetar med styrel hos Gävle kommun. Styrel kan sammanfattas som den process under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell frånkoppling.

Bild: Anders Sundin

För både länsstyrelsen, som samordnar alla kommuner i länet, och Gävle kommun är det här inte något nytt utan något de arbetat med sedan 2010 att planera och samordna. Hittills har det aldrig behövts användas och man menar att det framförs mycket domedagstankar just nu och uppmanar till lugn.

– Elkraftsbolagens experter har sagt att risken är större än någonsin att det kan bli aktuellt att stänga av el, men de har samtidigt inte sagt att det kommer att hända. Men det handlar inte om flera dagar långa strömavbrott om det blir av. Vi pratar om avbrott i några timmar, när det är som störst belastning på nätet, säger Sofia Sjöblom.

Annons

Annons

– Det har varit nära några gånger, då stormen Alfrida härjade 2019 och gjorde bland annat 100 000 elanvändare strömlösa i Sverige är den i närtid närmaste händelsen, säger Jimmy Mehlstrand.

Läs mer:

Nya kablar ska sänka elpriserna i Gästrikland – men först om fem år

Gävle Energi: ”Kan bli aktuellt att ransonera el om vintern blir kall”

Elräkningen som chockade alla: ”Vi trodde inte våra ögon”

”Vad gör du för att dra ned på din elförbrukning”

Fakta

Styrel – åtta prioriteringsklasser

1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa: Akutsjukhus, servicehus/sjukhem/äldreboenden, ambulansstationer, sjukhusapotek, brandstationer, polisstationer, vattenproduktion och -distribution.

2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet: Kommunal-, regions- och annan myndighetsledning relaterad till krisledning, drivmedelsförsörjning, fjärrvärme, lokalradio, lokal-tv, tele och it.

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa: Vårdcentraler, akut tandvård, apotek, kommunal socialförvaltning, centralkök, sjukvård på gruppboenden.
4. Elanvändare som på längre sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet: Drivmedelsdepåer, sjöfart, tidningsproduktion och -distribution, kollektivtrafik, skolor, barnomsorg, postterminaler, begravningsverksamhet och kylrum.
5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden: Verksamhetsutövare som förbrukar mer än 50MWh, verksamhet som riskerar tappa väsentlig del av marknaden, näringsidkare inom djuhållning.

6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön: Industrier med miljöfarligt avfall där elavbrott kan innebära allmänfarliga risker, reningsverk i små tätorter.

7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden: Museum, arkiv, världsarv.

8. Elanvändare som inte omfattas av prioriteringskriterier: Övriga elabonnenter.


Annons

Annons

Brandstationen och Gästrike räddningsstjänst ligger högst upp bland prioriteringarna.

Bild: Annakarin Björnström

”Styrel är en del av beredskapen för att lindra konsekvenserna om det händer något oväntat allvarligt. Krisberedskap handlar om att förbereda, ta fram rutiner så att vi vet hur vi ska hantera en eventuell kris”, säger Mia Karlsson, handläggare krisberedskap länsstyrelsen.

Bild: Anders Sundin

Sofia Sjöblom, beredskapssamordnare, arbetar med styrel hos Gävle kommun.

Bild: Anders Sundin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan