Annons

Annons

Annons

Debatt
Arbetslinjen och energiförsörjningen långsiktigt avgörande

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Den höga inflationen, som drivits fram av corona-pandemin och kriget i Ukraina, slår igenom på flera områden. Men samtidigt ser vi att inflationen sannolikt faller tillbaka redan under 2023. Det kommande halvåret kommer dock att bli tufft för hushållen.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De kraftiga kostnadsökningarna kommer att bromsa konsumtionen, när allt fler hushåll får lägga alltmer på räntorna, på elräkningen och på att tanka bilen. Onödiga kostnader kommer att kapas. Ekonomiskt pressade hushåll kommer även att behöva dra in på det nödvändiga.

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv i Gävleborg.

Bild: Pressfoto

Annons

Samtidigt pressas företagen nu av stigande priser. Särskilt hårt drabbas naturligtvis energiintensiva företag, men över hela linjen påverkas företagare av elpriserna. Alla företag använder sig av el, eller köper produkter som det i sin tur krävs el för att producera. Stigande kostnader och minskade intäkter kommer att leda till fler varsel och ökad arbetslöshet.

Annons

Det som är avgörande för den ekonomiska utvecklingen under 2023 och framåt är att vi inte gör fel nu. Givet att vi agerar klokt så kommer inflationen att falla tillbaka. Men lågkonjunkturen kommer också tydliggöra två strukturella problem. Långvarig arbetslöshet för stora grupper som står utanför arbetsmarknaden och otillräcklig fossilfri energiförsörjning. För att långsiktigt bygga Sverige starkt måste båda dessa problem hanteras.

Samtidigt som företagen haft svårt att hitta personal under högkonjunkturen finns ett glapp mellan inrikes och utrikes födda, där det i den senare gruppen finns ett stort antal personer som befinner sig i ett cementerat utanförskap, långt från arbetsmarknaden. Politiska reformer som möjliggör deras inkludering på arbetsmarknaden är avgörande för Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling. På energiområdet, där Sverige länge har varit ett internationellt föredöme med god tillgång till ren och fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, står vi nu inför stora utmaningar. Även om vattenkraften och kärnkraften ger oss en stabil bas är det uppenbart att vår energiförsörjning är otillräcklig. Företagen behöver stabil och planerbar tillgång till fossilfri energi för att kunna fortsätta utvecklas, investera och anställa.

Annons

Tuffa tider ger en möjlighet att förändra till det bättre. Om politiken agerar med handlingskraft för en stärkt arbetslinje och förbättrad energiförsörjning kan vi se framtiden ann med lägre strukturell arbetslöshet, ett livskraftigt näringsliv och stärkt konkurrenskraft.

Lotta Petterson

Regionchef Svenskt Näringsliv i Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan