Annons

Annons

Annons

Insändare
Den nya energiplanen väntas komma under hösten 2022

Svar från Gävle kommun på insändaren "Varför saknar Gävle en aktuell kommunal energiplan? 20/9

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Gävle kommun jobbar aktivt med utmaningarna kring elproduktion och distribution, våra kommunala bolag har under en lång tid arbetat framgångsrikt med bland annat fjärrvärme, energibesparing där en stor del av belysningen bytts ut till led, smart styrning och utbyggnad av laddinfrastruktur. Gävle kommun sitter också med i det regionala nätverket Arena elkraft där regionens kommuner, nätleverantörer och energiföretag samlas kring dessa frågor eftersom kommunens rådighet begränsar sig till vårt eget elbolags nätverk samt mark- och tillståndsfrågor.

Annons

Annons

"Hösten 2021 påbörjade Gävle kommun arbetet med en ny energiplan."

Bild: Arkivbild

Hösten 2021 påbörjade Gävle kommun arbetet med en ny energiplan. Under sommaren har planen varit på remiss både inom kommunkoncernen men den har också skickats till flera regionala näringslivsorganisationer. Energiplanen trycker på behovet av en fortsatt energibesparing, utbyggnad av elnäten och elproduktionen. Energiplanen tar också upp behovet av tekniska lösningar för att undvika effekttoppar och energilagring till följd av en ojämn energiproduktion. 

Den nya energiplanen förväntas gå upp till beslut i kommunfullmäktige under hösten 2022.

Christine Forsberg

Avdelningschef för Övergripande planering, Gävle kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan