Annons

Annons

Annons

Larmet inifrån psykiatrin

Så ska samarbetet mellan primärvård och psykiatri bli bättre: "Hakar inte alltid i varandra"

Ett samverkansforum ska säkerställa att patienter som lider av psykisk ohälsa får rätt vård.

– Öppenvårdspsykiatrin och de psykosociala teamen har olika uppdrag. De hakar inte alltid i varandra, säger Ellinore Ljung, samordnare inom Region Gävleborg.

Text: 

– Patienterna ska inte bollas mellan olika vårdgivare i onödan utan vi vill se till att alla kommer till rätt ställe direkt, säger Ellinore Ljung. Foto: Privat

Annons

Medarbetare på regionens psykosociala team har framfört oro över att patienter med psykiatriska diagnoser riskerar att falla mellan stolarna när de bollas över till hälsocentralerna. Kritiken är välkänd för Ellinore Ljung. Hon är samordnare för Region Gävleborgs psykosociala team.

– Främst handlar synpunkterna om händelser då personer som mår mycket dåligt har varit till psykjouren som har gjort bedömningen att patienterna inte är suicidala. När dessa patienter ibland söker sig tillbaka till primärvården kan man som psykosocial behandlare uppleva att uppdragen inte hakar i varandra, speciellt då primärvårdens psykosociala team bara har öppet dagtid på vardagar. När det gäller suicid kan det bara vara millimeter från tanke till plan, säger Ellinore Ljung.

Annons

Annons

Bild: Elizabeth Forsmark

Primärvården ska vara första linjen in, även för personer med psykisk ohälsa. Det finns riktlinjer för vad de psykosociala teamet ska jobba med och vad som är psykiatrins ansvar. Men Ellinore Ljung anser att det finns patienter som ligger i gråzonen.

– Vi har olika uppdrag som inte alltid hakar i varandra. Vi kan vara oense och ibland kan det handla om okunskap om varandras uppdrag. Men det är inte så att patienterna blir utan insatser, säger Ellinore Ljung.

Men nu ska ansvarsfördelningen bli tydligare. Under hösten sjösätts ett samverkansforum mellan primärvården och psykiatrin.

– Patienterna ska inte bollas mellan olika vårdgivare i onödan utan vi vill se till att alla kommer till rätt ställe direkt.

En annan del av kritiken från medarbetare inom psykosociala teamen handlar om ökad arbetsbelastning, kompetensbrist och långa köer när personal slutar. Enligt Ellinore Ljung är personalomsättningen inget större problem i teamen. För närvarande är alla vakanser i Gävle tillsatta.

– Men visst kan det vara tungt under en period för den som är kvar ensam innan en ny kollega är på plats. Ett bekymmer är att vi ofta har psykologer med praktiktjänster. Många kommer utifrån och väljer ibland efter avslutad utbildning att flytta tillbaka hemåt eller så går de till psykiatrin där de får använda sin kompetens när det gäller att arbeta med utredningar.

Annons

Bild: Elizabeth Forsmark

Annons

Många socionomer har inte grundläggande psykoterapiutbildning när de börjar i teamen. Men när de har jobbat ett tag får de vidareutbilda sig på arbetstid.

– De flesta socionomer är vana att jobba med samtal, psykisk ohälsa eller missbruk. Målet är att bygga på med sidokompetens inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Nu har vi två socionomer som saknar grundläggande utbildning i psykoterapi.

Regionen jobbar ständigt med förebyggande suicidarbete genom utbildningsinsatser. Just nu är de främst riktade mot primärvården och skolhälsovården.

– Det handlar om bemötande, hur man uttrycker sig, att man ska våga fråga om suicidtankar och vad man gör med svaren så att man kan förhindra självmord. Målet är att alla medarbetare ska gå utbildningen, säger Ellinore Ljung.

Arkivbild

Fakta

Regionens psykosociala team

- Det finns psykosociala team på alla Region Gävleborgs hälsocentraler i Gävle och i västra Gästrikland: Andersberg, Valbo, Sätra, Södertull, Strömsbro, Gävle Strand, Hedesunda, Hamrånge, Ockelbo, Storvik, Sandviken södra, Sandviken norra och i Hofors.
- Ursprungsidén är att teamen ska bemannas med psykolog, psykiatrisjukssköterska och kurator för att de olika kompetenserna ska komplettera varandra.
- Alla team bemannas inte med tre personer utan utifrån efterfrågan och underlag.
- Teamen i Hamrånge och Hedesunda bemannas endast av en kurator på halvtid utifrån patientunderlaget.

- I västra Gästrikland har vissa team bemannats med psykoterapeuter på grund av svårigheter att rekrytera psykologer. En timanställd psykiatriker har också jobbat i teamen.
- I dagsläget finns inga vakanser hos teamen i Gävle. I västra Gästrikland finns för närvarande två vakanser som är under tillsättning.
- Patienten behöver inte gå till den hälsocentral den är listad på utan har rätt att välja en annan inom den offentliga primärvården. Anledningen är att man kanske känner någon som jobbar i teamet, man vill kunna gå ifrån enklare från sitt jobb eller att köerna är kortare på en annan hälsocentral.
- I slutet av augusti var väntetiderna till de olika teamen i Gävle mellan tre till fjorton veckor. I västra Gästrikland är väntetiderna generellt korta. Alla akuta patienter hanteras inom tre dagar.
Källa: Ellinor Ljung, samordnare för Region Gävleborgs psykosociala team. Jörgen Tranevik verksamhetschef för primärvården i Västra Gästrikland

Annons

Jörgen Tranevik. Foto: Daniel Nilsson, Region Gävleborg.

Bild: Simon Larsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan