Annons

Annons

Annons

Hofors södra

Ovako vill se kommunen rensa ån – för att undvika översvämningar

Efter störtskurarna förra året tog Ovako tag i att muddra Hodammen inne på industriområdet.

Men det räcker inte för att minska risken för översvämning i framtiden.

– Kommunen måste rensa Hoån också, säger Charlotta Backman, på Ovako.

Text: 

Bild: Aina Lundkvist

Annons

Ovako är strategiskt placerat i Hofors. Men strategin är från 1600-talet, då man använde vattenkraft och därför valde att lägga bruket på den lägsta punkten i området.

För omkring 400 år sedan var det en smart strategi.

Idag innebär det problem.

Det som förr var öppen mark har under åren ersatts allt mer med hårda ytor, byggnader och asfalt. Det minskar markens kapacitet att ta upp vatten och buffra mot översvämningar.

Exakt hur stora problemen kan bli antyder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i sin översvämningskartering från 2020. Där räknade man med att hela industriområdet blir översvämmat vid det beräknade högsta flödet i Hoån, 48 kubikmeter vatten per sekund.

Streckad yta visar vattennivå vid beräknat högsta flöde. Turkosa områden visar översvämning vid beräknat 100-årsflöde för år 2098. Bild ur MSB:s översvämningskartering utmed Gavleån, Hoån etc.

Annons

Annons

Den teorin testades till viss del i augusti förra året, då skyfall orsakade stora problem på flera håll.

– Vi fick vatten på området. Inga större katastrofer, men det kom vatten upp på planerna. Det blev kanske inte som MSB tänkt sig, det kom vatten från berget och från Trafikverkets avrinningstrumma under E16, säger Charlotta Backman, chef för EHS och service på Ovako i Hofors.

Charlotta Backman, chef för EHS (energi, hälsa, säkerhet) och service på Ovako i Hofors. Pressbild från Ovako.

Planer på att muddra Hodammen, för att kunna buffra mer vatten när det kommer tillfälliga störtskurar, fanns sedan flera år.

– Vi var på gång med det här redan innan pandemin. Men vi tyckte att de som jobbade med säkerhet inom kommunen hade viktigare saker att jobba med när corona kom, så det blev liggande, säger Charlotta Backman.

Så kom störtskuren i augusti förra året och planerna blev åter högaktuella.

– Vi märkte att avrinningen inte fungerade som vi hoppats och tänkt oss, så nu muddrade vi Hodammen. Men det är inte nog att vi muddrar dammen, kommunen måste rensa Hoån också, säger hon.

Hodammen ligger på Ovako industriområdes lägsta punkt, intill E16.

Bild: Aina Lundkvist

Ett problem, både vid muddring av Hodammen och en uppröjning av Hoån, är att det under de hundratalet år av järn- och stålframställning läckt ut farliga ämnen som lagrats i bottensedimentet. Enligt Ovakos egna sedimentprover i dammen var föroreningshalten överlag mycket hög och muddermassorna behövde behandlas som miljöfarligt avfall.

Annons

För att hindra att giftigt sediment skulle rinna ut i Hoån användes en siltgardin vid muddringen, som utfördes med en särskild miljöskopa.

Annons

Efter muddringen har Hodammens möjlighet att lagra vatten ökat med 100 kubikmeter vatten.

– Det kommer att ge effekt, framför allt vid plötsliga skyfall. Men så fort Hodammen är full kommer vattnet att stiga. Om vattnet inte rinner undan i Hoån stiger det fortare. Vi har sett effekten av det två gånger under kort tid, säger Charlotta Backman.

"Vi drabbades inte så hårt, tack och lov", säger Charlotta Backman, om översvämningen i augusti förra året.

Bild: Aina Lundkvist

Efter skyfallet förra året, då 110 millimeter föll i Hofors på ett enda dygn, kallade kommunen till ett möte med representanter från Ovako, Hoforshus, Hofors elverk och Hoåns kraft.

– Alla fick berätta hur vi drabbats, och då tog vi upp det här. De skulle titta på det och så har vi haft fler möten. Vi behöver få det gjort. Hoån är även det som ställer till det för alla villaägare nere i Born, säger Charlotta Backman.

Vattnet lämnar Hodammen vid Södra porten och rinner ut ovan mark i Hoån.

Bild: Ebba Pettersson

Just nu pågår en utredning, ledd av kommunens säkerhetschef, för att se vad och hur man kan göra.

– Vi har konstaterat att det rinner ut mycket vatten till Hoån från många håll vid Södra porten. Vi tittar på att röja upp i Hoån, men vi måste ha med representanter från Sveaskog, som äger mark från Södra porten till Lill-Gösken. Hofors kommun äger en liten bit av marken, säger Christian Rickardsson, vd på Hoforshus.

Annons

Christian Rickardsson, vd på Hoforshus.

Bild: Ebba Pettersson

Annons

I våras kom ett medborgarförslag om att röja vass i Hoån, med syftet att få fram vattenspegeln. Vilka åtgärder som kommer att behövas för att förbättra vattenflödet är inte färdigutrett, men det kan sträcka sig utöver tankarna i medborgarförslaget.

– Att röja vass kanske inte gör så mycket för att förbättra flödet, säger Christian Rickardsson.

Där Hoån rinner ut från Ovakos område är vattenspegeln nästan helt dold av vass.

Bild: Ebba Pettersson

– Kommunen jobbar vidare med representanter, där även Gästrike vatten ingår, i en utredning för att se vad man kan göra. Det kommer att vara mycket jobb innan den är färdig, säger Håkan Wängelin, elnätschef på Hofors elverk och representant för Hoåns kraft.

Håkan Wängelin.

Bild: Ebba Pettersson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan