Annons

Annons

Annons

Debatt
Statlig närvaro i Andersberg ger trygghet, bildning och bättre integration

Andersberg har många kvaliteter. Området är välplanerat, med ett bilfritt grönområde i mitten och ett centrum med förskolor, skolor, hälsocentral och folktandvård. Ett bra bibliotek och en aktiv fritidsgård i centrum. Andersberg har starka skyddsfaktorer och engagerade föreningar och kontaktytorna hålls ihop av nätverket Andersbergsgruppen.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Anderberg är också den socioekonomiska ojämlikheten allt för stor och bostadsområdena är allt för segregerade. Utbildningsnivån är låg och likaså valdeltagandet. Standarden i och skicket på en del av hyresbostäderna är inget att skryta med och i Andersberg är våra barns uppväxtvillkor alldeles för orättvisa.

Sanna Backeskog och Lars-Erik Lönnqvist, Andersbergs S-förening.

Bild: Privat

Socialdemokraterna i Gävle har tagit initiativ till en ny modell för att stärka kommunens mest eftersatta bostadsområden, det så kallade Stadsdelslyftet. Det ska leda till minskad segregation, ökad integration, tryggare stadsmiljö, mer jämlika förutsättningar och en ökad upplevd trygghet. 25 miljoner kronor investeras i stadsdelen det första året, och efter det öronmärks två miljoner kronor per år för att satsningen ska ge långsiktiga effekter. Andersberg är först ut. Gävle kommun med Socialdemokraterna i spetsen går i bräschen för att stärka de mest eftersatta områdena. Nu vill vi se att staten hakar på!

Annons

Annons

Den statliga myndigheten Statens servicecenter har sitt säte i Gävle. Myndighetens servicekontor erbjuder privatpersoner och företag service och vägledning till flera andra statliga myndigheter. Myndighetens uppdrag är att bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Den förra regeringen med Magdalena Andersson som statsminister gav myndigheten i uppdrag att öppna nya mobila servicekontor i särskilt utsatta områden. Tack vare politiska satsningar, starka skyddsfaktorer och ett engagerat föreningsliv så klassas Andersberg i dag inte av staten som ett särskilt utsatt område, och så vill vi att det ska fortsätta vara – men vi vill vidare att Andersberg ska kunna blomstra till sin fulla potential!

Ett naturligt steg i Andersbergs utveckling vore att kommun och stat samarbetar genom att öka den statliga närvaron. Kanske med ett av Statens servicecenters mobila kontor? Och kanske rent av göra som i Rosengård i Malmö där kommunen och myndigheten delar lokal för att erbjuda en mångfald av samhällsservice på ett och samma ställe?

Vi som bor i Andersberg förtjänar att känna respekt, framtidstro och att det satsas på oss!

Sanna Backeskog

riksdagsledamot och ordförande Andersbergs S-förening

Lars-Erik Lönnqvist

ledamot Andersbergs S-förening

Marianne Valdemarsson

ledamot Andersbergs S-förening

Bekir Yildiz

ledamot Andersbergs S-förening

Hampus Forsmark

ledamot Andersbergs S-förening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan