Annons

Annons

Annons

Österfärnebo-Gysinge

Så vill de bekämpa översvämningsmyggen vid Nedre Dalälven

Nu vill Nedab återigen bekämpa översvämningsmyggen vid Nedre Dalälven.

En ansökan har skickats in till Naturvårdsverket som gäller för åren 2023-2025.

Text

I fjol bekämpade Nedab översvämningsmyggen vid Nedre Dalälven med helikopter och bekämpningsmedel. Nu vill de göra samma sak igen.

Så här såg det ut 2021 när en bekämpningshelikopter arbetade vid Nordmyran i Tärnsjö i Heby kommun. Bild: Nedab

Annons

Annons

I ansökan som skickats in vill de få dispens för att sprida bekämpningmedel från helikopter. De ansöker även om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet inom Natura 2000-områden.

Sammanlagt omfattar ansökan 14 103 hektar där 7 133 av dessa ligger inom Natura 2000-områden, i dessa områden ska det som mest användas 150 200 kilo bekämpningsmedel per år.

Bekämpningsmedlet som önskas använda kallas Vectobac G och innehåller ämnet Bti som gör att mygglarverna får magsår och dör.

På detta sätt vill de därmed bekämpa översvämningsmyggen. En aggressiv myggart som är aktiv dygnet runt och kan föröka sig flera gånger per år. Larverna kläcks när vattendrag översvämmas.

Naturvårdsverket handlägger nu ansökan.

Fakta

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Här finns korkekslundar i Spanien, öde hedar i England, blommande alpängar i Österrike, täta bokskogar och forsande älvar i Sverige.

Varför finns det Natura 2000-områden?
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.

I EU finns ett art- och habitatdirektiv som är EU:s främsta styrmedel för att uppnå målen för Konventionen om biologisk mångfalds (CBD) för att främja att den biologiska mångfalden och skydda hotade arter och livsmiljöer (habitat).

För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, så kallade Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk av livsmiljöer. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. De åtgärder som är nödvändiga för att målsättningen ska kunna uppnås bör genomföras inom vart och ett av de utsedda områdena.

Källa: Naturvårdsverket.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan