Annons

Annons

Annons

Gävle

Tre år kvar på Gävles koldioxidbudget

Fortsätter utsläppen i Gävle på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2025, enligt beräkningar från Klimatkollen.

2020 släppes 225 331 ton koldioxid ut i Gävle kommun, enligt nya siffror från SMHI. Det är en minskning med 9 procent jämfört med året innan. I hela riket minskade utsläppen med nio procent under 2020. En del av det är förstås kopplat till pandemin, när de preliminära siffrorna för hela landet 2021 presenterades i mitten av juni noterades en åter en ökning – även om utsläppen fortfarande var lägre än 2019.

För att klara Parisavtalets mål på en temperaturökning väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grad, behöver koldioxidutsläppen begränsas. Och för Sveriges del – har forskare vid Uppsala Universitet räknat ut – finns inte mer än 170 miljoner ton kvar om man ska hålla sin del av en budget som med 50 procents sannolikhet kan klara 1,5 grader. Med nuvarande utsläppstakt spräcks budgeten om tre år och utsläppen skulle behöva minska med 21 procent årligen.

Annons

Annons

LÄS MER: Trafik står för största utsläppen i Gävle – minskar snabbare än i riket

Uppsalaforskarnas koldioxidbudget har i sin tur delats upp kommun för kommun av föreningen Klimatbyrån som i samarbete med företaget Climate View och flera miljöorganisationer driver Klimatkollen.se.

Gävle är en av 273 kommuner i landet som enligt Klimatkollen inte ser ut att klara sin del av Parisavtalet, baserat på utvecklingen de senaste fem åren. Utsläppen i Gävle har minskat de senaste fem åren – enligt Klimatkollens beräkningar behöver de nu minska med 22 procent årligen. I Gävleborgs län är det ingen kommun som ser ut att klara sin del av budgeten med nuvarande minskningstakt.

Sveriges klimatmål är formulerade på ett annat sätt och det finns ingen antagen nationell budget. Men däremot har flera kommuner och regioner på eget initiativ tagit fram lokala koldioxidbudgetar, baserade på Uppsalaforskarnas beräkningar.

– Det är ett första steg att informera sig om utmaningen. Många kommuner har höga ambitioner och det är en bra information till medborgarna och företag som man arbetar med. I nästa steg behöver man göra en konkret plan utifrån budgeten, en plan som man förstås måste revideras kontinuerligt, säger Martin Wetterstedt, forskare vid Uppsala Universitet, som också bland annat jobbar med Uppsalas och Enköpings Viable Cities-program.

Annons

Annons

– Det handlar om att man har med sig det här när man planerar nya stadsdelar, kollektivtrafik och vägbyggen. Man kan ställa krav när man upphandlar. Sedan finns det sådant som kommunerna inte har rådighet över, som lokala industriers utsläpp, men här kan kommunen finnas med som spindeln i nätet. Ofta har kommunerna bra kontaktytor med näringslivet.

Ola Spännar.

Ola Spännar, som tidigare var kommunikationschef för Centerpartiet, har tillsammans med Frida Berry Eklund tagit initiativet till Klimatkollen. Han upplever att det blivit en lokal diskussion på sina håll efter att de presenterade hur kommunernas utsläpp står sig jämfört med lokala koldioxidbudgetar – då baserade på 2019 års siffror – tidigare i år.

– Man får en diskussion om vilka som är de stora utsläppskällorna, och vad vi kan göra åt det. Varje kommun har olika förutsättningar, men genom att följa det här kan man se hur det går utifrån just sin kommuns förutsättningar. Det blir lite som handikapp i golf, säger han.

– Det handlar om att inte nöja sig med vad Kina eller nån annan borde göra utan vad som gäller konkret här.

Fakta

Olika sätt att räkna

Det finns olika sätt att beräkna utsläpp. Här använder vi oss av de territoriella utsläppen, alltså utsläppen som görs inom Sveriges gränser. Man kan också titta på konsumtionsbaserade utsläpp, som tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. De svenska, konsumtionsbaserade utsläppen är betydligt större än de territoriella utsläppen.

Den svenska klimatlagen – och därmed uppföljningen av målen i den – baseras på territoriella utsläpp av växthusgaser. Här räknas till exempel metan och lustgas in, och för att de ska kunna jämföras med koldioxid räknas deras påverkan på klimatet om till koldioxidekvivalenter. Forskare vid Uppsala universitet har visat att även om Sverige når sina mål kommer man inte att klara sin del av Parisavtalet.

Koldioxidbudgetarna utgår just från koldioxid, och alltså inte andra växthusgaser. Här undantas också utsläpp från cementindustrin, enligt IPCC:s modell. IPCC har tagit fram koldioxidbudgetar som visar hur mycket utsläppsutrymme som finns kvar om vi ska kunna klara begränsa temperaturökningar under vissa nivåer. Den nationella koldioxidbudgeten beräknas utifrån IPCC:s budget av forskare vid Uppsala Universitet och bygger på att Sverige, som ett rikt land, ska gå före i utvecklingen. Den nationella budgeten kan vidare fördelas ut på kommunerna utifrån hur stor del av utsläppen man nu har. Flera kommuner och regioner har själva tagit fram lokala budgetar. I det här fallet använder vi oss av ClimateViews data – som används av Klimatkollen.se, som flera miljöorganisationer står bakom. ClimateView räknar inte in utsläpp från utrikes transporter med i uträkningen. 2020 släpptes 9,1 miljoner ton koldioxid ut (det baseras på bränsle som bunkras i Sverige och de totala utsläppen är betydligt större än så). Skulle de utsläppen vara jämnt fördelade över landets befolkning tillkommer ungefär 90 000 ton från Gävle kommun 2020.

De lokalt nedbrutna utsläppssifforna kommer från SMHI. Det finns vissa osäkerheter när de nationella siffrorna brutits ned på kommunal och regional nivå.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan