Annons

Annons

Annons

Söder-Hemsta

Så vill restaurang Adrians rädda sin uteservering

Restaurang Adrians vill bygga ut sin inglasade uteservering.

Problemet är att den befintliga måste rivas senast 2024.

– Det finns inget lagligt stöd för att förlänga det tillfälliga bygglovet, säger Anna Tengqvist, bygglovschef.

Text

Bild: Nils Palmeby, Simon Ridell

Annons

Restaurang Adrians på Södermalmstorg har ett tillfälligt, tidsbestämt bygglov för sin inglasade uteservering som mer eller mindre är en integrerad del av restaurangen. Två gånger när bygglovet har gått ut har politikerna i samhällsbyggnadsnämnden sagt ja till att förlänga det. Det går att göra med fem år i taget. Men när det nu går ut igen 2024 är det slut. Då är den bortre gränsen för hur många gånger ett tillfälligt bygglov kan förlängas nådd. Åtminstone med gällande lagstiftning.

– Vi kommer inte att kunna föreslå att de kan få ett längre tidsbegränsat bygglov. 15 år är gränsen. Annars är det inte ett tillfälligt behov, säger Anna Tengqvist.

Annons

Annons

Trots detta har Adrians ansökt om att få bygga ut tillbyggnaden, så att även restaurangens entré omfattas.

– Vi tyckte att ansökan var underlig och frågade kunden vad den egentligen avsåg. De menar att ansökan också är en en förlängning av den befintliga, säger Anna Tengqvist.

Södermalmstorg och den omkringliggande rutnätsstaden räknas som riksintresse. Det innebär att länsstyrelsen har inflytande över vad som får byggas och göras.

Illustration från Skoog arkitekter över hur en ny större utbyggnad av restaurangen med sedumtak skulle kunna se ut.

– Det finns ju ingen byggrätt på Södermalmstorg. Det enda man skulle kunna göra är en detaljplaneändring. Men då kommer länsstyrelsen att ha synpunkter på det, säger Anna Tengqvist.

Men Adrians ägare Duong Thach hoppas att han har hittat en lösning för att försöka kringgå reglerna som tvingar honom att driva restaurangen vidare utan tillbyggnaden.

– Om man river den befintliga utbyggnaden och lämnar in en ny ansökan om tillfälligt bygglov med en fasadändring. Det är det vi vill göra nu, säger han.

Ansökan kommer att hanteras av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden i oktober.

Duong Thach inser att en förlängning av det nuvarande tillfälliga bygglovet är uteslutet.

Annons

– Nej det blir nog svårt. Det går inte länsstyrelsen med på. Det är därför vi försöker den här vägen, säger han.

Adrians

Bild: Nils Palmeby

Duong Thach.

Bild: Simon Ridell

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan