Annons

Annons

Annons

Debatt
Upp till bevis för nya beslutsfattare när det gäller diabetesvården

Den 14 november är världsdiabetesdagen. Här uppmärksammar vi varje år de över 500 000 personer som lever med diabetes i Sverige i dag. Svenska Diabetesförbundet har därför tagit fram en helt ny rapport, som visar hur diabetesvården kan och bör utvecklas under de kommande åren. Detta gäller även för de runt 15 000 personer som lever med diabetes i Region Gävleborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Diabetesbarometern uppnår vi Region Gävleborg i dag bara 20 poäng ut av 46 möjliga poäng, och jämfört med året innan pandemin anser 26 procent att läget inom diabetesvården har försämrats i regionen. Tillsammans indikerar detta ett stort behov av insatser för att förbättra diabetesvården.

"Om inte sjukdomen sköts varje dag, året om, kan det nämligen leda till mycket allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. "

Bild: TT

Annons

Annons

Alla som lever med diabetes behöver hjälp och stöd i vården för att hantera sin egenvård, och uppnå en bra blodsockerkontroll. Det är därför oroväckande att andelen bland personer med diabetes som år 2021 hade blodsockervärden med stor risk att utveckla diabeteskomplikationer var över riksgenomsnittet i regionen. Däremot var det positivt, att vi samma år i regionen låg bättre till än riksgenomsnittet när det gäller blodfettskontroll som är centralt för att undvika hjärt-kärlsjukdomar på sikt.

Om inte sjukdomen sköts varje dag, året om, kan det nämligen leda till mycket allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Vi får därför inte missa att förebygga och behandla diabetes effektivt. Vi behöver därför hjälpas åt, så vi kan förbättra dessa resultat under den kommande mandatperioden i Region Gävleborg. Min bild är att detta är fullt möjligt, men också att det förutsätter att det investeras i vården även i ett tufft ekonomiskt läge. 

Ett område, där jag tidigare har lyft vikten av att tillföra resurser, är när det gäller förskrivningen av tekniska hjälpmedel. Dessa minskar risken för komplikationer över tid och även akuta tillstånd. Vidare skulle jag gärna se en utökad satsning på diabetessamordnare i regionen med ett ännu tydligare mandat och möjlighet att bedriva ett kontinuerligt kvalitetsarbete, samt ge stöd till de sämst fungerande delarna av diabetesvården.   

Annons

Dessa investeringar skulle bidra till bättre hälsa och livskvalitet för individen, som lever med en påfrestande kronisk sjukdom. Dessutom skulle färre behöva sjukhusbaserad vård, och färre förlora arbetsförmåga till följd av, diabeteskomplikationer. Jag är övertygad om, att detta skulle vara lönsamt på sikt för Region Gävleborg.

Nu är det upp till bevis för våra nya beslutsfattare i regionen.

Thomas Löfvenius

ordförande Gävleborgs Läns Diabetesförening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan