Annons

Annons

Annons

Nya Gävlestyret

Ny camping, matlyft och sänkta miljökrav – här är V:s och SD:s skuggbudgetar

Vänsterpartiet inrättar ett hbtqi-råd och satsar på klimatomställning. Sverigedemokraterna sänker klimatmålen och anställer en kommunal återvandringshandläggare.

Det är stora skillnader mellan hur de två oppositionspartierna vill använda Gävlebornas skattepengar 2023.

Text

En camping i Norrsundet, ett matlyft inom äldreomsorgen och en satsning på solpaneler ryms i de två budgetförslagen.

Annons

Under en pressträff på tisdagen presenterade Gävles tillträdande majoritetsstyre med S, C, KD, L och MP sitt gemensamma förslag till kommunbudget inför nästa år. En stram budget utan större satsningar med hänvisning till ett oroligt omvärldsläge.

Kraftiga kostnadsökningar till följd av bland annat dyrare pensionsavtal, stigande räntor, skenande elpriser och inflation är en verklighet som även oppositionen måste förhålla sig till. Vänsterpartiet väljer att använda överskott från tidigare år via kommunens resultatutjämningsreserv och att budgetera med minusresultat under två år för att få en ekonomi i balans.

Annons

"Visar sig det inte vara möjligt så är Vänsterpartiet inte främmande för att höja kommunalskatten", står det i budgetförslaget som döpts till "Ett rödare och grönare Gävle".

Annons

Oppositionspolitikern Maritha Johansson (V) tillsammans med Åsa Wiklund Lång (S) och Anders Ekman (C) i Gävles kommunfullmäktige.

Bild: Anders Sundin

Bland V-satsningarna märks att 200 miljoner kronor avsätts till social hållbarhet och miljö, varav hälften utgör investeringar som ökar kommunens skuldsättning. Pengarna ska bland annat gå till att inrätta ett hbtqi-råd i kommunen och anställa tio långtidsarbetslösa.

– Att klara skolan, känna sig trygg i sitt bostadsområde och förstärka fritidsgårdarnas verksamhet är viktigt, säger partiets oppositionsråd Maritha Johansson i ett pressutskick.

Takten i klimatomställningen ska öka och Gävleborna involveras i arbetet.

– Genom att anställa en energirådgivare, två klimatrådgivare, sätta upp mål för energibesparing och sätta solceller på kommunala fastigheter så är vi på god väg framåt, säger Owe Hellberg, partiets gruppledare i kommunen.

Owe Hellberg (V)

Bild: Anders Sundin

Även Sverigedemokraterna har lagt fram en 211 sidor lång skuggbudget där mycket av innehållet är känt sedan tidigare. Partiet vill bland annat se över "kostnader kopplade till invandring". Men vilka kostnader det handlar om har Richard Carlsson (SD) svårt att precisera.

– Det är därför vi vill inrätta ett migrationspolitiskt bokslut i Gävle, säger han, ett förslag som kommunfullmäktige röstade ner i måndags efter hård kritik från andra partier.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna drar ner på kulturen för att istället satsa mer pengar på utbildning och omvårdnad i sitt budgetförslag. På bilden: Mattias Eriksson Falk, Roger Hedlund och Richard Carlsson.

Bild: Anders Sundin

I SD-budgeten prioriteras rastvaktsteam i skolan, mindre förskolegrupper och ett matlyft inom äldreomsorgen framför exempelvis Gävle Konstcentrum och symfoniorkestern som partiet länge har velat lägga ner. Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 47 miljoner jämfört med majoritetspartiernas förslag och kommunens miljöstrategiska program med 7,5 miljoner kronor.

– Där måste man bland annat se över hur mycket personalresurser som avsätts. Gävle har högt ställda mål om att vara bästa miljökommun i Sverige. Det kostar mycket pengar, säger Richard Carlsson.

Men vi befinner oss i en global klimatkris. Måste inte alla dra sitt strå till stacken?

– Gävle och Sverige har redan gjort mycket. Det finns andra som behöver göra mer, säger Richard Carlsson.

Den 12 december tar Gävles kommunfullmäktige beslut om nästa års budget. Förslagen från V och SD kommer då sannolikt att röstas ner eftersom inget av partierna har majoritet.

Fakta

Andra punkter i V:s och SD:s skuggbudgetar

Förslag i Vänsterpartiets skuggbudget

✔ Avgiftsfri kulturskola.

✔ Se över förutsättningarna för en camping i Norrsundet.

✔ Utreda införande av avgiftsfri kollektivtrafik för i första hand barn och ungdomar.

✔ Nej till generella besparingar.

✔ Fria mensskydd till alla tjejer i grundskolan och gymnasiet.

Förslag i Sverigedemokraternas skuggbudget

✔ Oförändrad kommunalskatt.

✔ Områden lämpliga för fler bevakningskameror ska identifieras och en trygghetscentral inrättas med dygnet-runt-bevakning av alla kameror.

✔ Anställa en återvandringshandläggare som ska ge rådgivning till personer som vill återvända till sina hemländer.

✔ Inventera och utreda försäljning av offentlig konst.

✔ Utreda införande av jourskolor dit elever som mobbar andra ska kunna flyttas.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan