Annons

Annons

Annons

Storvik

Pausad vindkraft söker tillstånd: Galmsjömyran återuppstår

För ett år sedan satte vindkraftbolaget Njordr den omdiskuterade parken Galmsjömyran i Sandvikens kommun på paus. Nu väcker bolaget liv i den igen och lämnar in en tillståndsansökan i december.

– Ja, det stämmer, vi har arbetat om ansökan och reducerat antalet vindkraftverk, säger Niclas Erkenstål, projektutvecklare Njordr.

Text

Niclas Erkenstål, Njordr, och Anders Wiklund har olika uppfattningar om Galmsjömyran.

Bild: Anders Sundin

Annons

I oktober 2021 gjorde Falu kommun klart att man tänkte utnyttja sitt kommunala veto och säga nej till delen av etableringen av Galmsjömyran i deras kommun. Då valde Njordr att sätta hela projekt på vänteläge. Sex av de planerade 40 vindkraftverken stod på andra sidan av Sandvikens kommungräns.

– Nu är de borttagna helt och vi har reducerat antalet verk till 21. Så vi har tagit bort nästa hälften, främst i den norra delen, efter att ha lyssna på samråden, i första hand för att minska synligheten, säger Niclas Erkenstål.

Det är fortfarande 280 meter höga och energiproduktionen är minskad från 800 GWh till ungefär 440 GWh.

Delen till vänster, Falu kommun, är borttagen i Njordrs nya ansökan. De 21 man nu reducerat antalet till kommer alla att stå i Sandvikens kommun inom det markerade området.

Annons

Annons

– Det finns goda förutsättningar för vindkraft vid Galmsjömyran och det skulle ge ett betydande tillskott till energiproduktionen som efterfrågas i regionen, säger Nicklas Erkenstål.

Den exakta placering av verken finns inte upplagt på deras projektsajt.

– Den nya layouten kommer att finnas med i ansökan när vi lämnar in den, säger Niclas Erkenstål.

Opinionen kring den planerade parken har varit stark framför allt från den ideella föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran. De känner inte sig lugnade av det nya beskedet att parken blir hälften så stor som den först skulle vara.

För Anders Wiklund och föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran var det inte oväntat att Njordr tar upp sina planer igen, fast i en reviderad form. ”Vi har varit förberedda i två år”, säger Anders Wiklund.

Bild: Anders Sundin

– Nej, vi tycker fortfarande att den gör ett alldeles för stort intrång på människors livsmiljö på ett sätt som vi inte kan acceptera. Vi menar också att den kommunal översiktsplanen är föråldrad, säger Anders Wiklund från föreningen.

Det är ju ändå den planen som gäller?

– Förutsättningarna har ändrat sig så mycket sedan den togs. Verken ser helt annorlunda ut i dag och höjderna är på en helt annat nivå än då. Det vore konstigt om man inte tar hänsyn till det. Man kan inte bara peka ut ett område i kommunens ytterkant och säga att ”där går det bra att bygga” som vi upplever att man gjort. Men vi har varit förberedda på det här i två år och tänker fortsätta att kämpa för att det här inte ska bli av. Vi är rustade till tänderna.

Annons

De boende i och kring Galmsjömyran har länge drivit opinion med planerna på en vindpark i deras närmiljö. Den har varit pausad men tas nu upp igen när Njord tänker lämna in en tillståndsansökan i december.

Bild: Anders Sundin

Annons

Ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken lämnas till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen för prövning. Till ansökan bifogas också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver vilka effekter vindkraftsparken kan få för människors hälsa och miljö. Miljötillstånd kan endast ges om kommunen tillstyrkt ansökan (det så kallade kommunala vetot).

Njordr ska träffa kommunfullmäktigegruppen i Sandviken i nästa vecka.

Fakta

Galmsjömyran

Företag: Njordr.
Antalet verk: 21, 280 meter höga.
Energiproduktion: 440 GWh.
Kommun: Sandviken.

Läs mer och Galmsjömyran:

► ”Vi har vunnit en delseger – men slaget är inte över”

Moderaterna i Sandviken säger nej till Galmsjömyran

”Sandviken är tagna på sängen av vindkraftsutbyggnaden”

Slaget om vindkraften: Här är alla som vill etablera sig i regionen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan