Annons

Annons

Annons

Debatt
Minska det digitala utanförskapet för synskadade – satsa på utbildning

Den digitala tekniken blir allt mer en del av människors vardag. För personer med nedsatt syn har tekniska lösningar onekligen gjort det lättare att sköta sin privata ekonomi, hålla kontakter med myndigheter med mera. Tyvärr är det också en utveckling som gjort det svårare att vara delaktig inom andra områden. Situationen är särskilt allvarlig för den största gruppen av synskadade, personer över 65 år.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en medlemsundersökning som gjorts av Synskadades Riksförbund, SRF, landets största organisation av och för synskadade, våren 2022, framgår att drygt fyra av tio inte använder internet alls. Nästan sex av tio saknar möjlighet att använda e-legitimation för att identifiera sig på nätet. Bland de som använder internet är det bara hälften som kan utnyttja digitala tjänster i den utsträckning de skulle vilja.

Annons

Annons

"Det är högst angeläget att göra det möjligt för synskadade att utnyttja den teknik som ändå finns."

Bild: TT

Det är högst angeläget att göra det möjligt för synskadade att utnyttja den teknik som ändå finns. Men för detta krävs omfattande utbildningsinsatser. Regionerna har genom sina syncentraler ett stort ansvar för utbildning inom IT-området. Region Gävleborg har visserligen personal för detta ändamål, men allt för få anställda finns att tillgå. Detta leder till långa väntetider. Det är även mycket svårt för brukarna att få veta vilka möjligheter till utbildning som finns.

Vi efterlyser en mer offensiv inställning till att minska det uppenbara digitala utanförskap som finns för personer med synnedsättningar i vårt län. Vi ser mängder av vinster för alla inblandade parter med en sådan satsning. En väg till framgång kan vara att utnyttja synskadade personer, som fått utbildning och blivit mycket kunniga på sina hjälpmedel. Dessa personer kan i sin tur utbilda andra synskadade. Här finns enligt vår mening en resurs som sällan eller aldrig har utnyttjats fullt ut.

En annan outnyttjad resurs är den kompetens inom IT-området som finns vid den relativt närbelägna Folkhögskolan i Härnösand. Ett närmare samarbete skulle enigt vår mening kunna förändra det rådande läget högst väsentligt.

Annons

SRF Gävleborg uppmanar Regionen:

- Att satsa på utbildning av synskadade i att använda tekniska hjälpmedel, smarta telefoner, datorer, läsplattor med mera

Annons

- Att en del av denna satsning blir en kartläggning av vilka IT-kunniga synskadade personer som finns i länet

- Att dessa personer nyttjas i utbildningen av andra synskadade.

- Att möjligheterna till samarbete med Härnösands Folkhögskola undersöks.

SRF Gävleborgs styrelse

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan