Annons

Annons

Annons

Gävle centrum

Läsartext
SPF Gavle hade besök av Sven-Erik Alhem

Trots en lite grå och snöblaskig novembereftermiddag lockades 75 medlemmar från SPF Seniorerna Gavle till ett månadsmöte på Silvanum för att träffas och lyssna till erfarenheter från tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem och nu ordförande i Brottsofferjouren Sverige.

Text

Detta är en läsartext.

Mötet inleddes av ordförande Anders M Johansson som hälsade välkommen och därefter kort redogjorde för projektet ”Gävle – en äldrevänlig kommun”. En handlingsplan beslutades av kommunen i juni och den ska nu omsättas i praktiken. Programmet berör i stort alla politikområden i kommunen och Gavle planerar nu tillsammans med övriga SPF-föreningar i kommunen att ordna en hearing med politiker och tjänstepersoner i mars.

Annons

Annons

Många lockades till mötet trots en snöblaskig novembereftermiddag. Foto: Bo Westerlund

Bild: Privat

Ett av programområdena är att öka den digitala kompetensen hos äldre och där redogjorde vår egen IT-expert Bo Westerlund för vad som görs nu och planeras. Ett IT-Café kommer att starta den 11 januari i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler dit alla kan få komma och ta upp sina grundläggande problem med telefon och dator. En annan pågående hjälpinsats är Digivän som innebär att den som inte kan ta sig ut från hemmet kan få hjälp även på hemmaplan.

Tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem var gästtalare hos SPF Seniorerna Gavle.

Bild: Privat

Därefter stod Sven-Erik Alhem på scenen. Han diskuterade och redogjorde på ett utomordentligt intressant och underhållande sätt för sina åsikter i dagsaktuella frågor, rättviseaspekter och likhet inför lagen och hur detta ser ut i domstolarna.

Även dagens föredrag var tidsbegränsat men församlade medlemmar hann få intressanta inblickar i aktuella juridiska frågeställningar och vilka konsekvenser olika förslag kan få. Ordförande Anders Johansson tackade föreläsaren och hälsade medlemmarna välkomna till årets kvarvarande aktiviteter med inriktning på julhelgen.

Ingrid Siksjö

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan