Annons

Annons

Annons

Gävle centrum

Läsartext
Grapes Minne bidrar till ett tryggare Gävle

Gängbrottsligheten är ett gissel i Gävle, liksom i hela landet. Integrationen av utlandsfödda haltar. Välfärden för de sämst ställda urholkas vid inflation och sämre tider. Stiftelsen Adolf Grapes Minne, som i dagarna beviljat bidrag om drygt åtta miljoner kr till 39 humanitära organisationer, fyller en viktig uppgift när samhällets insatser inte räcker till.

Text

Detta är en läsartext.

Fritidsgården Helges Aktivitetshus i Andersberg, med Lars Hall som outtröttlig föreståndare och Gefle IF som huvudman, är oumbärlig i en stadsdel med många sociala problem. Stiftelsen ger 290 000 kr till ett projekt för att stärka kvinnors föräldraroll genom familjedagar, lägervistelser och studiebesök.

Fritidsgården Helges Aktivitetshus i Andersberg, med Lars Hall som outtröttlig föreståndare, får bidrag av Stiftelsen Adolf Grapes Minne.

Bild: Privat

Annons

Annons

Kris och Unga Kris, som både arbetar förebyggande och hjälper kriminella tillbaka till ett bättre liv, får 500 000 respektive 350 000 kr, Gävle brottsofferförening 200 000 kr, Stickan, krismottagning för män, och kvinnojouren Blåklockan 800 000 respektive 400 000 kr samt FMN (föräldraföreningen mot narkotika) 200 000 kr.

Kommunstyrelsen i Gävle har beslutat om stöd med fyra miljoner kr till Hela människan (RIA) för driften av ett härbärge. Grapes Minne ger en miljoner kr till RIA:s öppna verksamhet.

Handikappades möjligheter att idrotta främjas genom bidrag till KF Heros med 400 000 kr, Gävle GIK Parasport och Gränssprängarna i IK Sätra med vardera 200 000 kr medan Gävle golfklubb får 63 000 kr till verksamhet för funktionshindrade och Hille IF 60 000 kr till material för ett utegym.

Med högre matpriser blir Matakuten än viktigare, bidraget räknas upp till 900 000 kr. Även föreningen Sjuksköterskornas semesterhem, som ordnar lägerdagar i Utvalnäs för behövande, får höjt bidrag, nu 200 000 kr.

Andra större bidragstagare är Röda Korset Bomhus och Röda Korset Gävlekretsen med 250 000 kr vardera, S:t Lukas i Gävle-Sandviken 500 000 kr, Funktionsrätt Gävle (Tullbomsgården) 600 000 kr och Gävle Handikappteater, ej att förglömma, 150 000 kr.

Tomas Attorps

ordförande i Stiftelsen Adolf Grapes Minne

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan