Annons

Annons

Annons

Villastan-Olsbacka

Nya broar och fiskvandringsled – så vill kommunen utveckla Boulognerskogen

Gävles populäraste parkområde – Boulognerskogen och Stadsträdgården, ska få ett ordentligt ansiktslyft.

– Vi vill utveckla Boulognern till en ännu bättre, tryggare och tillgängligare plats, säger Daniel Olsson, S, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Text

Boulognerskogen och dess omgivningar med Folke Lövgrens park, Regementsparken, Strömvallen, Stadsträdgården och gamla kyrkogården tillhör Gävles absolut mest populära och välbesökta grönområden.

Bild: Catharina Hugosson

Nu har samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om ett tolvpunktsprogram för hur parken ska bli ännu bättre, tryggare och mer tillgänglig.

– Vissa av punkterna är relativt enkla och kommer att genomföras under våren. I andra vill vi ha hjälp av Gävleborna med förslag på hur man vill ha det, säger Daniel Olsson.

Annons

Behöver lekområdet utvecklas ytterligare? Det är en av de frågor där kommunen vill få reda på vad Gävleborna har för önskemål.

Bild: Amelia Mauritzon

Annons

Bland konkreta åtgärder som kommer att genomföras våren 2023 märks en översyn av belysningen och kantbeskärning av gångstigarna.

Planerna på en gångbro från sjukhusområdet till Valls hage lyfts åter upp bland förslagen, tillsammans med ytterligare två broar över Gavleån.

Bild: Amelia Mauritzon

– Vi behöver kanta upp våra gångbanor. Det ökar tillgängligheten för främst synskadade. Belysningen behöver bytas, dels till energieffektivare teknik men också för att skapa större trygghet. Vi ska även se över om vi ska ha mer konstnärlig belysning, säger Daniel Olsson.
Men den punkt han tror kommer att få störst uppmärksamhet från allmänheten är planerna på en fiskvandringsled förbi Strömdalens kraftverk.

Badet ska kompletteras med en sandstrand. Det kräver en ny vattendom som ska sökas hos Mark- och miljödomstolen. En ny bro mellan Regementsparken och badet finns också bland förslagen.

Bild: Markus Boberg

– Det handlar förstås främst om att ge fisken en fri passage förbi kraftverket. Men vi tror också att det kommer att ge en väldigt fin upplevelse för allmänheten att kunna stå på plats och bevittna fiskvandringen. Det vet vi av erfarenhet från andra orter, säger Daniel Olsson.

Fiskvandringleden ska genomföras av Gävle Energi, men det dröjer innan spaden kan sättas i marken.

Parkområdet föreslås få en tydligare markerad entré mellan Kvarnparken och Milles-änglarna.

Bild: Amelia Mauritzon

Annons

Annons

– Brasklappen är att vi får en vattendom som tillåter det här, säger Daniel Olsson.

Ett sådant tillstånd söks från mark- och miljödomstolen.

Huvudspåret är att fiskvandringsleden ska anläggas på Boulognersidan av kraftverksdammen. Alternativ två är vid Silvanum.

– Sen har vi alternativ tre, som tyvärr är ett noll-alternativ. Alltså att vi inte får tillstånd att bygga alls, säger Daniel Olsson.

Vandrande fisk ska få en möjlighet att passera Strömdalens kraftverk.

Bild: Catharina Hugosson

Gävle Energi har sökt projektmedel för genomförandet.

Andra punkter på listan är bland annat:

► Nya entréer vid parkens östra och västra del.

► Nya broar över Gavleån som länkar samman Boulognerskogen med Stora Vall och Regementsparken.

► Utbyggnad av Hälsans stig med ny delsträcka längs med Strömvallens långsida som vetter mot Gavleån.

► Nya planteringar för att öka trivseln och reducera trafikbuller från Västra vägen.

► Utveckla parkens lek- och friluftsområde.

Bild: Magnus Lundquist

Genomförandetiden är inte fastställd. Det finns heller ingen färdig budget avsatt för hela projektet.

– Varje enskilt projekt kommer att luftas in i investeringsplanen varefter de blir klara att genomföra, säger Daniel Olsson.

Annons

Hälsans stig kommer att få en utbyggd sträckning i området på båda sidor av Gavleån.

Bild: Amelia Mauritzon

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan