Annons

Annons

Annons

Gävle

Kraftigt missnöje från drönarpiloter – klagar på långa väntetider

Lantmäteriet med huvudkontor i Gävle utlovade högst fem dagars väntetid.

Nu tar det mer än 60 dagar att få ett spridningstillstånd för drönarbilder.

– Vi hämmar en hel bransch, säger Anders Sandin som är chef för verksamhetsområde Geodata.

Text

Bilder och filmer från drönare kan innehålla information som i orätta händer kan skada totalförsvaret. För att sprida materialet kan det därför krävas tillstånd.

– År 2016 fick vi överta uppgiften att utfärda tillstånd från Försvarsmakten. Vi tilldelades två miljoner kronor per år för det, sedan dess har drönare blivit billigare och mer lättillgängliga, säger Anders Sandin som är chef för geodata vid Lantmäteriet.

Fler fotograferar från drönare. Foto: Jeppe Gustafsson

Den tekniska utvecklingen har ökat inflödet av ärenden – från 700 för sex år sedan till drygt 22 000 hittills i år. Ansökningarna kommer exempelvis från privatpersoner, mäklare, kommuner, blåljusverksamhet, medieföretag och statliga myndigheter.

Annons

Annons

Ett ärende kan bestå av allt från en bild till 100 000 bilder.

Lantmäteriets mål är att ingen ska behöva vänta mer än fem dagar på ett spridningstillstånd. Men i somras var väntetiden 19 arbetsdagar och för en dryg vecka sedan 63 arbetsdagar.

De långa väntetiderna har lett till ett missnöje med handläggningen. Justitieombudsmannen, JO, har därför beslutat att inleda ett så kallat initiativärende mot Lantmäteriet som har sitt huvudkontor i Gävle.

– Vi har fått ta emot många klagomål, och det med all rätt. Det här är en stor problematik för oss. Det finns många enmansföretagare och småföretagare som påverkas negativt. Vi hämmar en hel bransch, säger Anders Sandin.

Han konstaterar att det statliga anslaget har stått stilla trots att ärendemängden har ökat kraftigt.

Genom att tidigare omfördela befintliga anslagsmedel inom myndigheten hade Lantmäteriet knappt 20 handläggare fram till juni i år. Nu är de bara två.

Anders Sandin är chef för geodata vid Lantmäteriet.

– Omfördelningen har varit på bekostnad av andra regelstyrda verksamheter. Så kan vi inte göra längre, säger Anders Sandin.

Ända sedan 2019 har myndigheten haft en dialog med finansdepartementet om tilldelningen. Men utfallet har varit sparsmakat.

Annons

– Vi skulle behöva 30 miljoner kronor, säger Anders Sandin.

Den som sprider bilder och filmer från drönare utan tillstånd riskerar böter. Idag krävs inget spridningstillstånd för exempelvis bilder som enbart visar en offentlig plats eller en privat bostad.

På sikt bör regeringen överväga att utöka antalet undantag, tycker Anders Sandin.

– Vi börjar se en trend att ansökningarna minskar vilket förmodligen beror på de långa handläggningstiderna. Risken är att lagen tappar sin relevans, säger Anders Sandin.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan