Annons

Annons

Annons

Skutskär

Brister i barnärende – kommunen anmäler sig själv till IVO

Trots pågående utredningar och flera nya orosanmälningar, har missförhållandena kring ett barn inte utretts ordentligt.

Nu har Älvkarleby kommun anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Text

Socialtjänsten i Älvkarleby har upptäckt brister i sin egen hanteringen av ett barnärende och gjort en anmälan enligt lex Sarah till IVO.

Bild: Conny Svensson

Annons

Det handlar om en lex Sarah-anmälan om ett allvarligt missförhållande kring ett barn som bor i kommunen.

Socialtjänsten i Älvkarleby (Individ- och familjeomsorgen, IFO) har bedömt att det finns brister i hur de har hanterat ärendet och vill nu att IVO granskar både händelsen och de åtgärder som föreslås.

Vad barnet varit med om och hur länge han eller hon varit utsatt för missförhållanden kan Claudia Forsberg, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen inte berätta.

– Av hänsyn till de inblandades integritet kan jag inte uttala mig om det enskilda ärendet, säger hon.

I anmälan framgår att barnet farit illa på grund av vårdnadshavarnas drogmissbruk. Den senaste utredningen som gjorts visar att vårdnadshavaren brustit i sitt föräldraskap och utsatt barnet för riskfyllda miljöer.

Annons

När anhöriga och andra har anmält oro för barnets situation har det inte utretts ordentligt, anser socialtjänsten som vill att IVO granskar utredningarna.

Annons

Under tiden som socialtjänsten gjort utredningar kring barnet och familjen har både anhöriga och andra anmält oro för barnets hemförhållanden, bråk, konflikter och missbruk. I efterhand har socialtjänsten kommit fram till att de orosanmälningarna inte har utretts ordentligt.

”Bedömningen görs att det tidigare skulle ha ställts mer krav på förändring i vårdnadshavarens föräldraskap. Återkommande oro med liknande innehåll tyder på brister i föräldraskapet och oförmåga att skydda barnet. Inkomna uppgifter visar på att barnet har utsatts för risker och vistas i riskfyllda miljöer”, skriver kommunen till IVO.

Personalen har själva upptäckt bristerna i sin hantering.

Vad beror det på att det inte utretts ordentligt?

– Det är viktigt att komma ihåg att våra handläggare jobbar med oerhört komplexa ärenden. Där kan vi se att vi till viss del inte haft en tillräcklig struktur för att kunna erbjuda tillräckligt nära stöd i ärendehantering, säger Claudia Forsberg.

Det finns oro för fortsatta brister/missförhållanden - vad har gjorts/vad görs för barnet?

– Jag kan som bekant inte uttala mig om det enskilda ärendet, men det jag kan konstatera är att vi alltid behöver jobba med att förbättra vår verksamhet och förebygga. Det är ett arbete som aldrig någonsin blir klart. Det viktigaste för oss är att de vi finns till för får rätt stöd och skydd utifrån sina behov och det kommer vi fortsätta jobba för.

Annons

Annons

Bild: Conny Svensson

2018 fick socialtjänsten i Älvkarleby allvarlig kritik från IVO för sin oförmåga att handlägga ärenden och göra det i tid. Den gången var kritiken så hård att IVO kallade till sig kommunledningen och krävde att bristerna skulle åtgärdas.

Socialtjänsten i Älvkarleby har i flera år arbetat med omorganisationer och åtgärder för att säkra hanteringen av ärenden. Hur ser läget ut idag?

– Vi har format organisationen för enheten Barn och familj inom socialtjänsten genom att stärka upp arbetsledningen ytterligare. Jag tror mycket på den här lösningen och att den kommer bidra till en högre kvalitet, bättre arbetsmiljö och att den kommer vara hållbar över tid, säger Claudia Forsberg.

Socialtjänsten i Älvkarleby har tidigre kritiserats av IVO för sin oförmåga att hantera ärenden på rätt sätt. Nu anmäler man själv ett ärende för granskning av IVO.

Bild: FOTO: GEFLE DAGBLAD

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan