Annons

Annons

Annons

Debatt
Den personliga assistansen nedmonteras i Gävleborgs län

Det finns 420 invånare i Gävleborgs län som har rätt till personlig assistans. Men den rätten urholkas för varje år som inte assistansersättningen räknas upp med ett rimligt belopp. Regeringens budget för 2023 är, trots fagra vallöften, ett svek mot den personliga assistansen.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med omkring 100 000 anställda är personlig assistent ett av Sveriges vanligaste – och viktigaste – yrken. Personliga assistenter bidrar till att ge människor med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett självbestämt liv som andra.

"Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering."

Bild: TT

Personlig assistans ersätts med ett bestämt belopp för varje utförd assistanstimme. Under många år följde uppräkningen av assistansersättningen den allmänna löneutvecklingen och bestämdes utifrån beräkningsunderlag från Försäkringskassan och SKR.

Men sedan 2014 har ersättningen minskat i värde jämfört med löneutvecklingen, samtidigt som assistansanordnarnas kostnader har ökat. För de omkring 3100 personer som arbetar som personlig assistent i Gävleborgs län innebär nedmonteringen av assistansersättningen att möjligheterna till löne- och kompetensutveckling minskar radikalt. För de 420 personer som är beviljade personlig assistans i Gävleborgs län minskar möjligheterna att rekrytera och behålla bra personliga assistenter.

Annons

Annons

Om uppräkningen hade motsvarat löneutvecklingen (enligt SCB) skulle timersättningen för 2022 ha legat omkring 30 kronor högre än nu. Riktigt alarmerande är att med nuvarande trend kommer urholkningen av resurserna att fortsätta. Många assistentberättigade vittnar om att det redan nu är ytterst svårt att rekrytera och behålla personliga assistenter.

Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering. Och för det krävs alltså en rejäl ökning av resurserna i den statliga budgeten. Det är fundamentalt både för de som har rätt till personlig assistans och för de som arbetar som personliga assistenter.

Inför valet uttryckte Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna att assistansersättningen måste räknas upp mer än vad som har varit fallet de senaste åren. Nu när de sitter i regering, eller utgör regeringsunderlag, sviker de det löftet. Därmed sviker de även Sveriges alla assistansberättigade och personliga assistenter.

Därför går vi nu samman, organisationer som företräder assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare i kampanjen #rimligavillkor för den personliga assistansen. Nu uppmanar vi politikerna i Gävleborgs län att snarast påverka sina egna partier så att den personliga assistansen kan få rimliga villkor genom en rejäl uppräkning av assistansersättningen.

Annons

Organisationer som företräder assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism Sverige

Annons

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR

Henrik Petrén, branschansvarig personlig assistans Fremia

Christina Heilborn, förbundssekreterare FUB

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Sophie Karlsson, ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade

Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro

Johan Klinthammar, förbundsordförande RBU

Magnus Andén, ordförande Riksföreningen JAG genom god man Cecilia Blanck

Jonas Franksson, ordförande STIL

Veronica Magnusson Hallberg, ordförande Svenska Downföreningen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan