Annons

Annons

Annons

Storvik

Galmsjömyran ett steg närmare bli verklighet – så tycker politikerna

Nu har vindkraftbolaget Njordr lämnat in en tillståndsansökan för vindkraftparken Galmsjömyran i Sandviken. Vi har frågat de ledande politikerna hur de ställer sig till ansökan och om det kan bli aktuellt att använda det kommunala vetot.

Text

Per-Ola Grönberg (L), Maria Persson (C) och Peter Kärnström (S) kommer att behöva bestämma sig under våren var de står kring Galmsjömyran som nu lämnat in en ansökan om tillstånd till den omdebatterade parken.

Bild: Jenny Lundberg

Annons

Under förra årets allra sista veckor lämnade Njord in sin ansökan om att få bygga Galmsjömyran. Alla verk som från börjar var placerade i Falu kommun har nu försvunnit och från att ha varit 40 verk har antalet reducerats till 21, men totalhöjderna är fortfarande 280 meter. Trots en halvering menar företaget att det är ett lönsamt projekt.

– Det finns goda förutsättningar för vindkraft vid Galmsjömyran och det skulle ge ett betydande tillskott till energiproduktionen som efterfrågas i regionen, sa Nicklas Erkenstål, projektutvecklare Njordr, tidigare till tidningen.

Annons

SD, KD och M har länge varit tydliga med att man vill utnyttja det kommunala veto att säga nej. Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström har fram till nu sagt att så länge det inte finns någon ansökan vill de inte uttala sig. Nu vilar beslutet på en ny bräckligare majoritet efter höstens val.

Annons

Peter Kärnström (S).

Bild: Jenny Lundberg

Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande

Det är ett nytt fullmäktige som precis tillträtt så vi får se om det finns en majoritet för vindkraft eller inte. Vissa partier är emot all vindkraft, vårt parti är mer tveksamma och vi vill se hela ansökan för att kunna göra en seriös bedömning. Då kommer vi att uttala oss om vi anser att det här är en lämplig plats för vindkraft. Det är bra att man i samrådsfasen tagit hänsyn till vissa inlagor och reducerat antalet verk.

Maria Persson (C).

Bild: Jenny Lundberg

Maria Persson (C), kommunalråd

– Vi är positiva till vindkraften generellt, vi behöver alla energislag som vi kan få fram. Men vi har inte gått igenom ansökan än och tagit ställning. Det spelar roll att det är färre verk än de planerade från början. Partiet har ett möte i slutet av januari där vi ska ta upp den här frågan när vi hunnit ta del av materialet.

Leif Jönsson (KD).

Leif Jönsson (KD), gruppledare

– Vi vill absolut använda det kommunala vetot att säga nej. Vindkraften är den största naturkatastrofen vi håller på att införa i vårt land. Vi behöver inte mer vindkraft än den vi har, den förstör för natur, människor och djur. Vi är rejäla motståndare till att det här ska genomföras, att det blir färre verk spelar ingen roll. Det finns tillräckligt med el i Sverige.

Annons

Annons

Andreas Broström (V).

Andreas Broström (V), ordförande V i Sandviken

– Vi ser inget negativt med att det etableras vindkraft på Galmsjömyran. I framtiden vill vi dock se en tydligare översiktsplan för vindkraften i kommunen så inte boende drabbas på samma sätt som de gör här. Men jag utgår att de närboende blir kompenserade och då är det okej. Vi ser vad som händer när auktoritära länder får domdera över energimarknaden, så vi behöver förnyelsebar energi här.

Per-Ola Grönberg (L).

Bild: Jenny Lundberg

Per-Ola Grönberg (L), kommunalråd

– Vi som parti i Sandviken är generellt för vindkraft. Vi ser behov av all fossilfri elproduktion i Sverige. Om det enligt miljökonsekvensbeskrivningen är möjligt att bygga en vindkraftpark i Galmsjömyran så är vi positiva till ansökan. Än så länge har vi inte sett att det finns något hinder att bygga vindkraftparken.

Jonas Klang (M).

Bild: Niklas Sundin

Jonas Klang (M), gruppledare

– Vi har hela tiden varit emot att det byggs fler vindkraftparker i Sandviken. Vi vill att det kommunala vetot ska användas mot att parken byggs i Galmsjömyran. Vi anser det viktigare att värna vår natur och istället exploatera området för boenden för att få kommunen att växa. När det gäller vindkraftens vara eller icke vara så föredrar vi en stabil elförsörjning och är för kärnkraften och de små nukleära kärnkraftverken.

Annons

Annons

Per Kihlgren (SD).

Bild: Roger Wallenius

Per Kihlgren (SD), oppositionsråd

– Vi kommer säga nej till vindkraftparken. Den skulle påverka de som bor i området för mycket. Även fåglar och övrigt djurliv påverkas negativt. Vi behöver ha mer el som är oberoende av väder och anser därför att man ska satsa på kärnkraft. Sandviken har redan tagit tillräckligt ansvar när det gäller vindkraft.

Maria Hagström (MP).

Bild: Privat

Maria Hagström (MP), gruppledare

– Vi är generellt för utvecklingen av hållbar, inhemsk energi och vindkraft samtidigt som vi är ytterst måna om naturvärden runtomkring och de närboende. Vi vill därför väga alla parametrar ordentligt för och emot. För oss kan detaljerna ha betydelse. Vi kommer nu att djupdyka i ärendets handlingar som exempelvis miljökonsekvensbeskrivning och sammanställning av samråd, synpunkter från sakägare, inverkan på naturvärden, med mera.

Nu satsar Njordr enbart på utbyggnad i Sandvikens kommun.

Bild: Christian Larsen

Sandvikens kommun kommer att få ta ställning till ytterligare en vindkraftpark under våren. WPD Sverige ligger i startgroparna för att lämna in sin tillståndsansökan för Stormossen i sydvästra hörnet av Sandvikens kommun som tidningen berättat om. De 32 verken står även i Avesta och Hofors kommun med majoriteten i Hofors och Sandviken.

Annons

Annons

Ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken lämnas till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen för prövning. Till ansökan bifogas också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver vilka effekter vindkraftsparken kan få för människors hälsa och miljö. Miljötillstånd kan endast ges om kommunen tillstyrkt ansökan (det så kallade kommunala vetot).

Läs mer och Galmsjömyran:

Inga fler vindkraftverk i Lumsheden – Njordr backar

”Vi har vunnit en delseger – men slaget är inte över”

Moderaterna i Sandviken säger nej till Galmsjömyran

”Sandviken är tagna på sängen av vindkraftsutbyggnaden”

Slaget om vindkraften: Här är alla som vill etablera sig i regionen

Så här ser den nya ansökan ut när verken i Falu kommun utgått och samtliga 21 ska stå i Sandvikens kommun.

Fakta

Galmsjömyran

Företag: Njordr.
Antalet verk: 21, 280 meter höga.
Energiproduktion: 440 GWh.
Kommun: Sandviken.

Njordrs projektutvecklare Nicklas Erkenstål ser stora möjligheter med Galmsjömyran.

Bild: Anders Sundin

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan